Annons

Apotekets nordiska bolag i malpåse

I maj 2002 startade Apoteket ett nordiskt apoteksföretag som skulle arbeta med doshantering och handelsvaror. Men sedan i våras råder ingen operativ verksamhet i företaget.

16 jun 2003, kl 13:39
0

Annons

Det nordiska apoteksföretag, Nordisk Apoteksservice AB, som Apoteket startade tillsammans med Danmarks Apotekerforening och Finlands Apotekareförbund, ligger i malpåse. Sedan i februari bedrivs ingen verksamhet.


Från början skulle företaget, som lanserades i maj 2002, utveckla gemensamma kvalitetskriterier för fria handelsvaror och samverka kring upphandling och utveckling av dessa produkter. Företaget skulle också vidareutveckla det samarbete med dosförpackade läkemedel som de tre länderna redan inlett.


? Samarbetet var lite ogenomtänkt från början. Det råder också en del kulturella skillnader mellan länderna hur verksamheten ska bedrivas, säger Lars Rönnbäck, vd i Nordisk Apoteksservice.


Än så länge är det oklart när verksamheten kommer igång då ägarförhållandena i Danmark och Finland är under översyn. Ett aktivt arbete pågår för att starta, men man avvaktar lanseringen av Apotekets dotterbolag för de fria handelsvarorna (se annan artikel via länk ovan).