Annons

Paracetamol till
heders igen

Efter de senaste larmrapporterna och indragningen av Vioxx kan äldre beprövade smärtläkemedel som paracetamol få ett uppsving igen. Enligt en studie i Australien är paracetamol lika effektivt för behandling av artros som de kontroversiella och dyrare antiinflammatoriska läkemedlen.

26 jan 2005, kl 13:24
0

Bakgrunden till studien var att forskarna befarade att många patienter använde läkemedel som kan orsaka allvarliga biverkningar helt i onödan.
Den treåriga studien vid universitetet i Queensland, Australien på 188 patienter visade att paracetamol var lika effektivt eller bättre än ibuprofen, ASA eller celecoxib hos två tredjedelar av patienterna. Det gällde både smärta och stelhet. Ett anmärkningsvärt högt antal, cirka 90 procent, av patienterna i studien visste inte vilket läkemedel de fick för sin smärta.
?Många artrospatienter är oroliga för sin medicinering efter indragningen av rofecoxib. Efter de senaste rapporterna om celecoxib och rofecoxib kan det vara motiverat att byta läkemedel?, hävdar forskarna som gjort studien. Men de påpekar samtidigt att om man funderar på att byta till paracetamol bör man först rådgöra med sin läkare.