P-piller kan öka risken för ärftlig bröstcancer

Kvinnor som bär på en gen som gör att de har ökad risk att få bröstcancer kan öka på den risken ytterligare om de äter p-piller.

22 jan 2003, kl 12:50
0

Annons

Mutation i genen BRCA1 var den första som associerades med bröstcancer och man vet att dessa kvinnor har en risk som är 50 till 80 procent högre att få sjukdomen än kvinnor som inte har mutationen. En internationell studie på kvinnor med den här mutationen visar nu att de som hade använt p-piller dessutom hade ytterligare en tredjedels högre risk än de som inte använt p-piller och att kvinnorna tenderade att utveckla bröstcancer tidigare, före 40 års ålder.
Forskarna från USA, Europa och Mellanöstern studerade mer än 2 600 kvinnor från elva länder med mutation i antingen BRCA1, BRCA2 ? som är en mindre vanlig mutation ? eller båda. Hälften av kvinnorna hade utvecklat bröstcancer. För kvinnor med mutation i BRCA1 hade de som använt p-piller i mer än fem år eller före 30 års ålder en klart ökad risk.
Resultaten är inte förvånande, menar forskarna, eftersom det är känt att kvinnor som har mutation i BRCA1 kan reducera risken för bröstcancer genom att operera bort äggstockarna.
I studien fanns det vissa variationer mellan länderna, men skillnaderna var inte signifikanta. Dels finns det ett antal variationer i livsstil mellan länderna, dels kan sammansättningen av p-pillerna variera. Forskarna noterade att risken var mycket större hos kvinnor som använt p-piller före 1975 när de innehöll högre nivåer av östrogen.
Baserat på resultaten drar forskarna slutsatsen att kvinnor med mutation i BRCA1 inte ska använda p-piller före 25 års ålder. Äldre kvinnor med mutationen kan troligen äta p-piller utan ökad risk. Resultaten tyder på att p-piller inte ger någon ökad risk för kvinnor med mutation i BRCA2, men ytterligare studier av större grupper krävs.