Annons

Ovanlig fraktur med bisfosfonater

En ovanlig typ av lårbensfraktur kan i sällsynta fall drabba den som under lång tid behandlats med bisfosfonater.

18 apr 2011, kl 11:08
0

EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP har efter utredning kommit fram till att atypiska lårbensfrakturer kan uppkomma vid behandling med samtliga bisfosfonater, till exempel Bondronat.
En varningstext om detta kommer nu att införas i produktresumén och bipacksedeln för samtliga bisfosfonater.

CHMP anser att
nyttan fortfarande överstiger riskerna med behandlingen. Men eftersom det idag inte finns någon optimal behandlingstid fastlagd bör osteoporosbehandlingen utvärderas kontinuerligt.