Annons

Omeprazol ökade effekten av antibiotika vid Helicobacterinfektion

Effekten av två antibiotika mot Helicobacter pylori ökade signifikant när man dessutom lade till omeprazol. Omeprazol motverkade också utvecklingen av sekundär resistens.

18 jul 2002, kl 21:41
0

Den så kallade MACH-II-studien undersökte vilken effekt omeprazol har på eradikeringen av magsårsbakterien Helicobacter pylori. I den internationella randomiserade dubbelblinda undersökningen ingick 539 patienter med sår på tolvfingertarmen. Patienterna hade dessutom återfall i sjukdomen.
Försökspersonerna delades in i fyra grupper: en behandlades enbart med klaritromycin och metronidazol (CM), en med klaritromycin och amoxicillin (CA), den tredje och fjärde fick dessutom omeprazol (OCM respektive OCA).
I gruppen som fick klaritromycin och metronidazol eradikerades Helicobacter hos 70 procent av patienterna. Tillägg med omeprazol höjde effekten till 90 procent. Skillnaden var signifikant (p<0,001).
I gruppen som fick klaritromycin och amoxicillin eradikerades Helicobacter i 25 procent av fallen. Tillägg med omeprazol ökade effekten till 95 procent. Även här var skillnaden signifikant (p<0,001).
Att effekten av omeprazol var kraftigare i amoxicillingruppen jämfört med metronidazolgruppen kan bero på att amoxicillin är mer syrakänslig än metronidazol och därför mindre verksamt vid lågt pH.
Resultaten av eradikering påverkades inte av att patienten vid tidigare tillfälle genomgått eradikeringsterapi.


Övervann primär resistens
Primär resistens mot klaritromycin noterades  i 2 procent av stammarna medan  27 procent var primärt resistenta mot metronidazol. Ingen stam var resistent mot amoxicillin.
Den ökade effekten av omeprazol noterades även bland resistenta bakterier. Stammar som var primärt resistenta mot metronidazol eradikerades i 42 procent av fallen i CM-gruppen och 76 procent i OCM-gruppen. 8 patienter i CM-gruppen utvecklade sekundär resistens mot 4 i OCM-gruppen.
? Omeprazol övervinner alltså delvis primär resistens hos Helicobacter och bidrar inte till utveckling av sekundär resistens, säger Tore Lind, som var koordinator för studien och till vardags verksam vid Kirurgkliniken, Kärnsjukhuset i Skövde.