Läkarstämma för 53:e gången.

?Fler deprimerade i Jämtland har fått adekvat behandling?

18 jul 2002, kl 21:40
0

Annons

Användningen av antidepressiva läkemedel ökar i Sverige, sedan introduktionen av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. I Jämtland har man studerat förskrivningsmönstret närmare.
I undersökningen ingick 1034 patienter som under perioden 1991?1996 fått ett första recept för antidepressivt läkemedel expedierat, efter en period av minst två år utan utköp av sådana läkemedel. Av samtliga fick 582 personer tricykliska läkemedel, TCA, 367 SSRI samt 85 ett annat antidepressivt läkemedel.
I början av den studerade perioden, 1991, stod TCA för 88 procent och SSRI för 3 procent av recepten. År 1996 var bilden omvänd, 70 procent SSRI och 25 procent TCA.
Allt fler personer fick antidepressiva läkemedel under perioden och det totala personer som använde antidepressiva läkemedel  ökade från 2 procent 1991 till knappt 4 procent år 1996.
De patienter som fick SSRI tog sina läkemedel längre än de som fick TCA. Bland de förra tog 40 procent av patienterna läkemedlet under minst 4 månader. I den senare gruppen var andelen 10 procent. Efter ett år stod 18 procent av SSRI-patienterna och 3 procent av TCA-patienterna kvar på sina läkemedel.
? En slutsats är att förskrivningen av antidepressiva läkemedel har blivit bättre i förhållande till förekomsten av depressionssjukdom. Om SSRI huvudsakligen förskrivits för depression kan det ha bidragit till att fler deprimerade fått behandling under adekvat tid, säger Göran Isacsson, överläkare i psykiatri vid Huddinge sjukhus.