Oklara besked skapar oro hos apotekspersonalen

Den första juni sjösattes Apotekets nya organisation. Idén var ett nytt slimmat bolag redo att möta en förändrad marknad. Resultatet blev ett ännu halvfärdigt organisationsschema med många tomma rutor, och personal som kör på enligt ?business as usual?.

14 jun 2005, kl 18:30
0

Annons

Trots att den nya organisationen formellt sett är sjösatt är den långt ifrån komplett.
? Vi har vetat att vi skulle få en EU-dom som kunde ha förändrat våra förutsättningar. Därför har ju vi jobbat hårt för att få ordning på resursfördelningen och logiken i affärerna. Hastigheten av införandet var beroende av EU-domen, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.
Att den nya organisationen trädde i kraft den första juni, trots att de flesta nya chefer inte var tillsatta, och oklarheten kring tjänster stor, har skapat oro på apoteksgolvet. Flera apoteksanställda som Läkemedelsvärlden talat med har beskrivit en frustration och att vägen till information om vad som egentligen händer har känts mycket lång.
? Hur det än är, är det alltid bättre att veta. Att leva i ett oklart vakuum är det mest nedbrytande av allt, säger Fredrik Hedlund, chefredaktör för Apotekets nedlagda nyhetsredaktion.


Uppsägningar väntar
En konkret förändring för personalen är att distriktskontoren med ungefär 250 anställda skrotas. Istället inrättas kontor i fem regioner med sammanlagt ungefär 100 tjänster.
? Det finns en övertalighet på de gamla distrikten, och hur vi löser det är inte klart. Hur många som eventuellt måste lämna företaget har jag ingen uppfattning om i dagsläget, säger Thony Björk.
Han säger också att det kan bli tal om pensioner eller andra omplaceringar, men att det inte kommer att finnas plats för alla. Det är främst en rad personer inom administrativa funktioner som riskerar att bli över.
En annan konkret följd är att de gamla apoteksområdena bryts upp, vilket innebär nytt ledarskap. Kundkanal samhälle, som omfattar de ?vanliga? apoteken i landet, kommer att indelas i nya apoteksområden. Men hur många de blir är fortfarande oklart.


Färre chefsjobb
Kundkanal Centrum, som omfattar centrala stadsapotek och Apoteket Shop, kommer att ha en apotekschef per apotek. Alla nuvarande apoteksområdeschefer är formellt sett uppsagda och kommer att få söka de nya tjänsterna. Men det är inte säkert att alla får fortsätta på chefsposition. Chefsjobben kan bli färre, och ledningen ser gärna andra sökande till platserna.
? Antalet apoteksområden blir avgörande, och det ska till en process för att få så bra apoteksområden och ledarskapsspann som möjligt.
Enligt Thony Björk kommer man också att öppna för externa rekryteringar, främst av farmacevter, men andra kategorier är inte helt uteslutna.
Tjänsterna som chefsfarmacevt försvinner också. Vilken funktion som ersätter dem, om någon, är också oklart. Men det är inte fråga om någon vilda västern, eller att apoteken saknar ledning, utan den gamla strukturen gäller till dess den avlöses av den nya, säger Thony Björk.
En annan personalkategori som försvinner är de apoteksanställda städarna. Apoteket planerar att lägga ut städningen på entreprenad som ett led i sin strävan att renodla kärnverksamheten.
Till midsommar räknar Thony Björk med att alla ska få veta om de fått behålla chefsjobbet, vem de får som chef, och hur organisationskartan definitivt ska ritas.