Annons

Okej med preventiv behandling av blödarsjuka

Behandlingen av blödarsjuka tycks fungera bra i Sverige men det
vetenskapliga underlaget är skralt. Det visar en granskning som gjorts
av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

24 mar 2011, kl 12:05
0

På begäran av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har SBU gjort en granskning av den litteratur som finns om behandling av blödarsjuka. Sjukdomen är allvarlig men ovanlig och omkring 1000 personer svenskar lider i dagsläget av någon av de tre formerna, von Willebrands sjukdom, hemofili A eller hemofili B.

Slutsatserna av genomgången är att dagens behandling i mångt och mycket fungerar bra, men det vetenskapliga underlaget är svagt, bland annat på grund av det låga patientantalet så det är svårt att bevisa. Sverige är ett av få länder där man behandlar blödarsjuka preventivt redan från tidig ålder genom att injicera koagulationsfaktorer även i förebyggande syfte. Blödarsjuka har brist på dessa faktorer vilket gör att blodet inte levrar sig som det ska viket kan leda till både inre och yttre blödningar med svåra konsekvenser som följd.

I genomgången konstaterar SBU att sådan förebyggande behandling fungerar bra. SBU föreslår i sin rapport att det upprättas ett nationellt behandlingsregister för att kunna följa upp den behandling som sker i landet och kunna göra jämförelser.