Annons
Ja från TLV om nytt preparat mot blödarsjuka

Ja från TLV om nytt preparat mot blödarsjuka

Ytterligare ett långtidsverkande läkemedel mot den allvarliga blödarsjukan hemofili B subventioneras.

29 okt 2018, kl 12:15
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Refixia (nonakog beta pegol) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med hemofili B. Detta är en sällsynt och allvarlig sjukdom som orsakas av brist på koagulationsfaktor IX.

Refixia är ett faktor IX-koncentrat som framställs med DNA-teknik och ges som intravenösa injektioner. Preparatet har längre halveringstid än de flesta andra faktor IX-koncentrat och injektionerna kan därför ges mer sällan.

Utan behandling riskerar patienter med hemofili B spontana blödningar, förstörda leder och kraftigt förkortad livslängd. TLV bedömer därför att läkemedlet bör subventioneras enligt människovärdesprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen.

Refixia är det andra långtidsverkande faktor IX-koncentratet som förs in i förmånen. För några veckor sedan beslutade TLV, som Läkemedelsvärlden skrev, om subvention av det första faktor IX-koncentratet med förlängd halveringstid och glesare injektioner, Alprolix (eftrenonakog alfa).