Faktor IX-koncentrat kvar i högkostnadsskyddet

Faktor IX-koncentrat kvar i högkostnadsskyddet

Läkemedel mot blödarsjukan hemofili typ B fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet efter TLV:s omprövning.

28 sep 2020, kl 14:35
0

Kostnaderna för faktor IX-koncentrat, som används vid behandling mot blödarsjuka hemofili typ B, sänktes i samband med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) omprövade subventionen. Syftet med omprövningen var att säkerställa att kostnaden var rimlig. Samtliga faktor IX-koncentrat fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet, skriver TLV i ett pressmeddelande.

– Kostnaden för behandling med faktor IX-koncentrat har tidigare varit mycket hög. I och med att kostnaderna nu sänks frigörs pengar som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV, i pressmeddelandet.

Hemofili B är en sällsynt sjukdom som orsakas av brist på koagulationsfaktor IX. Det är ett protein som är nödvändigt för att för att blodet ska kunna koagulera. Sedan tidigare finns sju faktor IX-koncentrat i högkostnadsskyddet. Varje år behandlas cirka 100 personer med dessa, och 2019 såldes faktor IX-koncentrat för 133 miljoner kronor.

I samband med omprövningen genomförde TLV tillsammans med regionerna och fem läkemedelsföretag så kallade trepartsöverläggningar. Det resulterade i att regionerna och företagen tecknade avtal för sex av faktor IX-koncentraten som ingår i högkostnadsskyddet. Dessa avtal, eller sidoöverenskommelser, innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna och att kostnaderna för användning av läkemedlen blir lägre för staten och regionerna. Sidoöverenskommelserna utgör även en del av TLV:s beslutsunderlag.

Kostnaden för användningen av de sju faktor IX-koncentraten bedömdes som rimlig av TLV och de ska därmed kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention till oförändrat pris.

– Arbetet tillsammans med regioner och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Detta möjliggör att patienter med hemofili B även i fortsättningen får faktor IX-koncentrat inom högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin.

Sidoöverenskommelserna ska börja gälla från och med den 1 oktober 2020.