Annons

Oenighet om läkemedelsrabatt

Socialstyrelsen korrigerar i ett meddelandeblad Landstingsförbundets uttalanden om att förskrivaren inte längre kan avgöra om ett läkemedel ska subventioneras. Men Landstingsförbundet står fast vid åsikten att all förskrivning ska ske enligt FASS.

4 jul 2002, kl 06:27
0

I höstas påstod Marianne Boivie, Landstingsförbundet, att all förskrivning av läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen också omfattas av högkostnadsskyddet. Alltså skulle läkare inte längre kunna avstyra rabatt genom att inte skriva sitt signum i receptets R-ruta.
Men Socialstyrelsen, som har tolkningsföreträde när det gäller läkemedelslagen, slår fast att det  är som tidigare ? den enskilde förskrivaren avgör om läkemedlet ska subventioneras.
? Förskrivningsrätten är vidare än högkostnadsskyddet, säger Cecilia Törnblom, jurist på Socialstyrelsen.
? Det kan finnas kosmetiska eller livskvalitetshöjande skäl som får en läkare att vilja förskriva ett läkemedel. Om det då inte finns någon sjukdom med i bilden ska läkemedlet inte omfattas av högkostnadsskyddet, säger hon.


Bara godkända indikationer
Men Mariannne Boivie, ansvarig för Landstingsförbundets läkemedelsprojekt vidhåller sin uppfattning. Att förskrivning ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet tolkar hon som att all förskrivning ska ske med stöd i FASS.
? Om en indikation inte är godkänd så ska inget läkemedel ges. Vill läkare pröva en icke godkänd indikation ska det ske inom ramen för en klinisk prövning godkänd av Läkemedelsverket, säger Marianne Boivie.
Landstingsförbundets styrelse har krävt en översyn av det nuvarande högkostnadsskyddet.
I mitten av februari skickade Socialstyrelsen ut meddelandeblad 4/99 om ?Högkostnadsskydd vid köp av läkemedel    m m?. I bladet (se www.sos.se/publ/medblad/ mb9904.htm) uppmanas förskrivare att tills vidare fortsätta sätta sitt signum i rutan för förmånstyp när förskrivningen uppfyller villkoren för högkostnadsskydd, det vill säga den görs i syfte att påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller likartat syfte.


Tydligare lag behövs
Ragnar Norrby, chefsöverläkare vid Universitetssjukhuset i Lund och ordförande i Läkaresällskapet, säger att Socialstyrelsens uttalande inte räcker.
? Jag undrar vad en rättslig prövning skulle komma fram till om exempelvis ett Viagra-recept utan signum togs till domstol. Lagen borde var tydligare på den punkten, säger Ragnar Norrby.