Annons

Rekommendationer om läkemedel samlade på nätet

I förra veckan lanserades reklistan.nu på Internet. Här finns listorna med rekommenderade läkemedel från landets läkemedelskommittéer samlade.

4 jul 2002, kl 06:28
0

Nu kan man hitta listor över de läkemedel som läkemedelskommittéerna rekommenderar samlade på en och samma hemsida (www.reklistan.nu). Under vecka sju smögs den igång. Det är läkemedelsföretaget GEA i Helsingborg som står bakom projektet.
? Men vi ser oss själva enbart som igångsättare, eftersom vi ville ge rekommendationslistorna en större spridning, säger Johan Månsson, projektledare och affärschef inom företaget.
? Vi är ett läkemedelsföretag, inget Internetföretag, säger han.
Följsamhet är ett nyckelbegrepp för företag som säljer generika. Internetsatsningen är ett led i GEA:s ansträngningar att öka den generella följsamheten hos förskrivarna. Om hela följsamheten ökar, ökar även GEA:s rekommenderade produkter.
? Följsamheten varierar oerhört mycket från landsting till landsting. Därför tycker vi det är intressant att presentera siffrorna på hemsidan, säger Johan Månsson.


Stor variation
Han är medveten om att variationen är stor när det gäller storleken på följsamheten, men hävdar att den läkemedelskommitté som vill kan ta fram siffrorna.
? Det är en form av kvalitetssäkring. Kommittéerna borde vara intresserade av att följa i vilken utsträckning läkarna följer deras rekommendationer.
Men som så mycket annan statistik så ger följsamhetssiffrorna bara en bild av verkligheten. De kan manipuleras eller göras meningslösa, till exempel genom att alla läkemedel tas med.
? Då skulle följsamheten bli 100 procent! säger Johan Månsson.
Varje läkemedelskommitté har en startsida där man väljer vilken grupp läkemedel (rubriker i ATC-listan) man vill titta på. Väljer man då C. Hjärta och kretslopp får man en alfabetisk förteckning över rekommenderade läkemedel inom hela ATC-grupp C. Däremot finns ingen finindelning så att ACE-hämmare kommer för sig, statiner för sig etc.
? Det är en resursfråga. Underlagen från kommittéerna ser olika ut och vi har inte tillräckliga resurser för att gruppera läkemedlen i undergrupper, säger Johan Månsson.


En kommersiell sida
Sidorna med rekommendationslistorna är reklamfria. Men besökaren kan genom att klicka på ett preparatnamn komma till en avdelning med produktinformation med reklam. Denna sköts av ett Internetföretag i Malmö, Adcon.
GEA har lovat att sidan ska finnas i åtminstone två år, men företaget ser gärna att andra intressenter kommer in och driver satsningen.
Johan Månsson har fått ägna mycket tid åt att förklara att hemsidan är företagsneutral trots att det är ett företag som tagit initiativet. Bland annat har man initialt mött tveksamhet hos landstingen. De har naturligt nog svårt att gå in i ett närmare samarbete med enskilda företag.
? Det vore enklare om projektet drevs av någon eller några med en annan framtoning, säger Johan Månsson.