Annons

Möt Stefan Carlsson, ny VD för Apoteket AB: Mannen som ska ta Apoteket in i 2000-talet

Den 15 mars tar Stefan Carlsson över rodret på statliga Apoteket AB.   Från att ha ansvarat för sjukvården i Skåne övertar han då ansvaret för läkemedelsdistributionen i hela landet. Och han vet hur han ska leda en geografiskt spridd kunskapsorganisation.   ? Jag kommer inte att sitta på huvudkontoret och fjärrstyra verksamheten, säger han. Mitt ledarskap handlar om att vara ute med kött och blod bland de anställda.

4 jul 2002, kl 06:30
0

Stefan Carlsson är verkmästarsonen från Vattholma, strax norr om Uppsala, som den 15 mars byter fot från att ha varit sjukvårdens högste chef i Skåne med 31 000 anställda under sig till VD-posten i Apoteket AB med 10 000 anställda. Och egentligen är inte klivet så stort, menar han. Det finns fler likheter än skillnader mellan de båda jobben.
? Det handlar om två organisationer med samma karaktär när det gäller storlek, för oavsett om det är 10 000 eller 30 000 anställda är det samma typ av ledarskap som behövs, säger han. Båda verksamheterna är väldigt geografiskt spridda och dessutom högprofessionella kunskapsorganisationer och måste därför ledas som stora kunskapsorganisationer. En annan viktig likhet är att båda är oerhört kvinnodominerade arbetsplatser, något som innebär att jämställdhet, på alla nivåer, blir en central fråga.


Lämnar Skåne för Apoteket
Som regiondirektör i Skåne har hans uppgift, de två åren han varit där, främst varit att föra samman Skånes tre sjukvårdshuvudmän ? de två landstingen i Kristianstad och Malmöhus län samt sjukvården i Malmö kommun ? till en enhet, region Skåne. ?Ett både lärorikt och tufft jobb?, enligt honom själv. Sammanslagningen i Skåne är en del i ett större projekt som ska vara avslutat först år 2002. Att han nu lämnar rodret i förtid har vållat en hel del funderingar i regionen, både i press och inom sjukvården.
? Jag kan bara konstatera att det aldrig finns en bra tidpunkt att sluta ett jobb på, säger han. Men jag har tre skäl till varför jag byter arbetsuppgifter nu. För det första tycker jag att det ser ut som en väldigt spännande utmaning att arbeta med Apoteket. Det passar mig och jag tror att mitt ledarskap passar den här organisationen. För det andra vill jag och familjen flytta hem till Uppsala, eftersom mina föräldrar börjar bli gamla. Mitt tredje skäl är möjligen något konstruerat, och det är ingen som tror mig när jag tar upp det, men jag tycker att det åtminstone finns någon logik i att lämna Skåne efter att fusionsfasen är genomförd och en mer långsiktig utvecklingsfas tar vid.


Flyttade från dottern
Uppsalasonen Stefan Carlsson utbildade sig vid hemstadens universitet och har en fil kand i statskunskap till vilken han även lagt studier i nationalekonomi och företags-
ekonomi. Efter en tid som forskningsassistent i Uppsala började han 1979 vid Industridepartementet i Stockholm som departementssekreterare. Via ett arbete vid Upplands Väsby kommun kom han sedan 1983 till Svenska Kommunförbundet där han arbetade med olika utredningsuppdrag. Efter sju år inom Kommunförbundet övergick han till tjänsten som vice VD på Sensia Konsulter AB, ett konsultföretag gemensamägt av Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Vid 36 års ålder tog han 1992 familjen och flyttade norrut för att tillträda tjänsten som landstingsdirektör i Jämtland vilket han var fram till 1997 då han bytte norr mot söder i samband med att han tog sig an regionarbetet nere i Skåne och hela familjen fick hänga med på en ny flytt, i alla fall nästan hela familjen.
? När vi flyttade från Östersund lämnade vi vår äldsta dotter Malin, då 18 år gammal, kvar där eftersom hon går på högskolan. Och Östersund?Åhus har känts som ett alldeles för långt avstånd mellan oss, säger han. Den där känslan av att det var vi som flyttade ifrån henne och inte tvärtom är lite konstig faktiskt.


Glad, stabil och krävande
Vem är då Stefan Carlsson? vilka är hans goda och dåliga sidor? och hur är han som VD? En sammanfattning skulle kunna vara en glad, stabil och resultatinriktad person som ibland kräver lite för mycket av sina medarbetare ? och lite för snabbt, åtminstone om man ska tro honom själv.
? Jag är en ganska glad person och en av mina teser är att; har man inte roligt på jobbet så gör man inget bra jobb. Därför hoppas jag att mina medarbetare kommer att uppleva att jag skrattar mycket, har roligt och ser till att de har roligt i sina arbeten.
Tryggheten ser Stefan Carlsson som något av det viktigaste han kan bidra med till Apoteket.
? Jag är en tämligen stabil person, och hetsar inte upp mig för så mycket. Och det tror jag är viktigt eftersom det skapar en trygghet i organisationen. Mina medarbetare ska ha lätt att förutse ungefär inom vilka ramar jag reagerar på olika saker. Den här tryggheten är viktig i en organisation för det är då människor växer och vågar fatta beslut. Känner man en otrygghet kring hur ledningen kommer att reagera då håller sig alla strikt inom en väldigt smal gata och då får man ingen utveckling.
Men Stefan Carlsson är inte bara en glad och stabil nallebjörn utan han säger sig också vara ganska bestämd och resultatinriktad.
? Det måste ju bli grejer gjorda också.
På den negativa sidan tycker han att han har problem med att han ibland är för otålig.
? Jag är ibland lite väl snabb, men jag jobbar på att försöka ha en bra ?timing?. Jag vill ibland ha fram resultaten lite väl snabbt, men då får jag väl lära mig att bärga mig. Detta kan också leda till att jag upplevs som ganska krävande.


Lyssna i början
Stefan Carlsson har ännu ingen vision om hur han ska utveckla Apoteket eller vart företaget ska. Det är, enligt honom, ett medvetet val för att inte låsa upp sig innan han har tillräckligt underlag för ett sådant beslut.
? Just nu gäller det att ha stora öron och liten mun, det gäller att lyssna och vara ödmjuk. Att tro sig om att ha lösningen på inriktningen av en sådan här stor och komplex organisation när man kommer hit, det vore förmätet, säger han. Det är inte mitt ledarskap att direkt bara gå in och bestämma, utan nu lyssnar jag mest.
Något han kommer lyssna mycket på är ett arbete som redan pågår inom Apoteket som kallas för Rådslaget. Det är ett projekt som ska fånga upp visionerna inom företaget för tiden efter år 2000. Det ska Stefan Carlsson studera oerhört noga fram till den 15 mars då han tillträder.
? Det vore ju en dröm om det kunde bli en bra plattform att gå vidare med. Då har jag ju verkligen fått en flygande start. Och det verkar vara ett väl förankrat och gediget arbete, så jag tror att jag kan bygga på det. Naturligtvis kommer jag, tillsammans med styrelsen, att sätta min prägel på arbetet och ta fram det jag tror är bra för organisationen.


Vill vara ute i verksamheten
Stefan Carlsson kommer alltså koncentrera sig på att lyssna under sin första tid i Apoteket, men sedan kommer det att börja hända saker, lovar han.
? När jag väl vet vad som ska göras då går det fort, säger han.
Han är inte främmande för att göra stora förändringar, men han är samtidigt noga med att påpeka att det är något han gör först efter att behovet av förändring verkligen visats.
? Först måste man veta vart företaget ska någonstans, sedan kan man sätta ihop laget som ska ta företaget dit, säger han. Att först bestämma struktur och människor och sedan bestämma färdriktningen, det vore huvudlöst. Och jag är oerhört strikt i att ta det i den ordningen nu, innehållet först och sedan organisationen och människorna.
Det kommer alltså inte att bli några dramatiska omorganisationer den första tiden, vare sig inom Apotekets ledningen eller organisation.
   ? Jag är ingen person som tar en massa symbolbeslut, jag tycker väldigt illa om sådant. Jag har inget behov av att visa några muskler genom att fatta några konstiga, snabba beslut. Det har jag varit chef för länge för att känna något behov av.
   Istället tänker Stefan Carlsson inleda sin tid på Apoteket med att spendera mycket tid ute i organisationen, i kärnan av verksamheten, som han uttrycker det.
? Jag är inte en VD som kommer att sitta på huvudkontoret och fjärrstyra verksamheten, säger han. Ledarskapet handlar om att vara ute med kött och blod bland de anställda och diskutera vart vi ska någonstans. Och det är inte bara någon inledande turné utan jag vill att jag och min framtida ledningsgrupp ska finnas väldigt mycket ute i organisationen.


Känner Lars Engqvist
Den i särklass viktigaste framtidsfrågan för Apoteket just nu är hur regering och riksdag kommer att ställa sig i monopolfrågan. Detta är dock inget som Stefan Carlsson säger sig ha någon förhandsinformation om.
? Vi har bara att invänta ägarnas ställningstagande i den frågan och sedan får vi jobba utifrån de förutsättningar vi får, säger han.
När hans utnämning blev offentlig började rykten spridas att han var politiskt tillsatt och hade en socialdemokratisk bakgrund, men Stefan Carlsson förnekar både det ryktet och missuppfattningen att han har en politisk färg.
? Jag är helt opolitisk, säger han. Jag har visserligen arbetat som tjänsteman företrädesvis under socialdemokratisk majoritet, som t ex i landstinget i Jämtland, men jag har också varit tjänsteman under borgerlig majoritet, nu senast i Skåne, med samma förtroende och framgång. Jag har överhuvudtaget ingen politisk färg i mitt professionella utövande.
Stefan Carlsson vill inte heller karaktärisera sig själv i termer av konkurrens-person eller monopol-person.
   ? Jag vill inte ?facka? in mig på det sättet. Jag tror att jag är skickad att leda det här företaget oavsett vilket beslut det blir i monopolfrågan. Jag har levt i konkurrensutsatta verksamheter när jag ledde konsultverksamhet och jag har levt i anslagsstyrda verksamheter i landstingsvärlden så jag har erfarenhet av båda sidor. Jag känner därför ingen oro för var det beslutet landar utan jag har gått in i den här situationen med klara ögon, vetande att det beslutet ännu inte finns.
   Under sin tid i konsultbranschen var visserligen Stefan Carlsson under en tid konsult i Malmö kommun och hade då mycket kontakt med en viss Lars Engqvist, då kommunalpolitiker där, nu socialminister. Men Stefan Carlsson säger sig inte ha kontaktat Lars Engqvist och frågat varåt det lutar innan han tackade ja till erbjudandet att bli VD i Apoteket.


Kompetens och seriositet framtidsbegrepp
Även om monopolfrågan är en grundbult för företagets framtida utveckling menar Stefan Carlsson att mycket går att göra utan att det beslutet är fattat och han tycker att företaget har en mycket stabil bas att stå på.
? I grunden finns det oerhört mycket positivt att bygga vidare på i Apoteket. Det finns en enorm kompetens och en seriositet kring uppgiften. Kompetens och seriositet är två ord som måste prägla Apotekets verksamhet oavsett om man bestämmer sig för att avmonopolisera eller inte. Folk vill bli behandlade med kompetens och seriositet när det gäller läkemedel, det är jag övertygad om. Läkemedel är inte en vara vilken som helst utan en vara som kräver att man känner sig trygg med den som levererar dem.
Även frågan om bolagets affärsmässighet är egentligen oavhängigt om företaget fortsätter som ett monopol eller blir en del av en konkurrensmarknad, tycker Stefan Carlsson.
? Jag menar att frågan om Apotekets affärsmässighet är minst lika viktig i båda fallen. Skillnaden är att i en avmonopoliserad situation har vi ett marknadstryck som utifrån kommer att skapa krav på förändringar, medan vi i en monopolsituation har ägarnas krav på oss att vara så affärsmässiga som möjligt.


Tidigare turbulens skrämmer inte
Stefan Carlsson blir det statliga monopolföretagets fjärde VD sedan starten 1971 och den tredje under sista halvan av 90-talet, men trots att det varit en hel del turbulens på VD-stolen de senaste fem åren räds han inte posten.
? Nej det skrämmer mig inte, men jag har hela tiden haft det med när jag har funderat över det här jobbet, säger han. Men snarare ser jag en utmaning i att se till att det finns en stabilitet och långsiktighet i företaget. Inget företag mår ju bra av att byta ledare vartannat år.
Hans recept för att slippa gå samma väg som företrädarna Åke Hallman och Arne Björnberg är rakt och enkelt.
? Göra ett bra jobb, det finns inget annat sätt, säger han.
Efter att nyheten om Stefan Carlssons utnämning offentliggjordes den 28 januari var det stor uppståndelse i medierna i Skåne, medan riksmedierna helt ignorerade tillsättningen av den nye VD:n. Inte ett ljud i TV:s nyhetssändningar, inte ens en liten notis i SvD eller DN. Trots att detta står i bjärt kontrast mot det medieintresse som tidigare visats för förändringar på VD-stolen i bolaget är inte Stefan Carlsson speciellt bekymrad över det dåliga intresset.
? Det är klart att man kunde förvänta sig lite medieintresse på grund av hur det har varit tidigare, men i övrigt tolkar jag det som positivt, säger han. Det är ingen konstighet det här, det kommer in en ny person på VD-posten. För mig är det bättre om det är ett massmedieintresse när vi gjort någonting positivt.
? Man ska ju inte heller övervärdera de här ledarrollerna, även om det i det här läget är viktigt att företaget får en ny ledning efter allt som har varit, så är det ju personalen på apoteken som ska göra det nu. Utan dem så klarar inte jag det här. N
 
Namn: Stefan Carlsson
Ålder: 44 år
Aktuell som: Ny VD, Apoteket AB
Utbildning: Fil kand i statskunskap, national- och företagsekonomi.
Yrkeskarriär: Regiondirektör i Skåne 1997?99, Landstingsdirektör i Jämtland 1992?97, Vice VD i Sensia AB 1990?92, Kommunförbundet 1983?90,               Upplands Väsby kommun 1981?83, Industridepartement 1979?81.
Familj: Hustrun Britt-Marie och döttrarna Malin och Karin 20 respektive 13 år gamla samt hunden Oliver (efter Oliver Twist).
Bor: I Åhus, 2 mil utanför Kristianstad, tänker flytta (hem) till Uppsala.
Lön: 140 000 kr/mån + tjänstebil + telefon.
Tjänstebil: Volvo S80
Fallskärm: 3,4 miljoner, (ett års uppsägningstid + en årslön).
Fritidsintressen: ?Förutom jobbet, promenader med hunden och motion i olika former, även om det inte syns på mig.?
 
Stefan Carlsson associerar


Landsting ?Viktiga samhällsorganisationer.?
Läkemedel ?Nödvändigt och viktigt.?
Läkemedelskostnader ?Ett problem för landstinget.? (skrattar) Konkurrens ?Bra för en ökad effektivitet.?
Monopol (Tvekan innan svar) ?Hur ska jag   säga, viktigt inom vissa     samhällssektorer.?
Läkemedelsindustri ?Intressant bransch.?
Farmaceutisk omsorg ?Vet ej.?
Familj ?Viktigt.?
Arbete ?Viktigt.?
Fallskärm ?Har ej. Ja, fallskärm såtillvida att jag   har ett avgångsvederlag, men inte de   gamla pensionsfallskärmarna.?
 (Han har ett års uppsägningstid plus   en årslön, d v s 3,4 miljoner i fall   skärm.)


?Familj och arbete  ?Det kanske var lite tokigt. Men det  fick samma?? är ett ständigt dilema. Det är något   man sliter med när man jobbar som   jag gör. Och det är en ständig källa
 till lite dåligt samvete.?