Annons

Malmö använder i särklass mest kodein i landet

Förskrivningen av kodeinpreparat är betydligt högre i centrala Malmö än i övriga Sverige, det visar statistik från NEPI och Apoteket. Stockholm och Göteborg har till exempel bara hälften så hög förskrivning.

4 jul 2002, kl 06:22
0

Annons

Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI, har tillsammans med Apoteket AB jämfört kodeinanvändningen i landet och funnit att centrala Malmö ligger i topp när det gäller kodeinförbrukningen per person.
Professor Arne Melander, chef för NEPI, tycker att resultatet är oroande.
? När det gäller förskrivningen av bensodiazepiner ligger Malmöregionen och Göteborg på ungefär samma höga nivå. När det gäller förskrivningen av kodein delar inte längre Malmö förstaplatsen med någon annan.
Skälen till hans oro och funderingar är flera.
? De mest förskrivna kodeinpreparaten är i kombination med paracetamol och det är en farlig kombination. Vi vet att paracetamol kan förstöra levern om man tar för mycket på en gång. Uppgifter om ungdomar som blandar alkohol och paracetamol är därför oroande, säger han.
En annan orsak till oro är kodeinets beroendeframkallande effekter.
? Kodeinet omvandlas till morfin i levern. Vi vet att ungefär tio procent av befolkningen är långsamma metaboliserare och omvandlar inte kodeinet, där har det alltså ingen som helst effekt, medan vi i andra änden har 10?15 procent av befolkningen som är snabba metaboliserare som utsätts för en kraftigare exposition, vilket gör att de lätt kan bli tillvanda.
Det kan dock vara svårt att visa sambandet mellan den höga förskrivningen och ett beroende eller missbruk av kodeinpreparaten, menar Arne Melander. Men man söker nu data om kodeinberoende på avgiftningsenheter för missbrukare.


Främst till medelålders
I de studier man gjort har man bland annat sett att förskrivningsmönstret när det gäller kodeinpreparaten skiljer sig från andra analgetika.
? För andra analgetika ökar förskrivningarna i takt med ålder på patienterna. När det gäller kodeinpreparaten förskrivs de främst till medelålders patienter.
Den förskrivningsprofilen är generell, men allra tydligast i Malmö.
Förskrivningen av kodein följer samma sociala mönster som bensodiazepinförskrivningen. Det vill säga den är högre i områden med hög arbetslöshet, lägre utbildning och förskrivs företrädesvis till kvinnor.
? I Malmö handlar det nog om en olycklig kombination av socioekonomiska förhållanden parat med hög läkartäthet.
Kodeinets missbrukspotential styrks också av att preparaten ? efter bensodiazepinerna ? är de vanligast förekommande på falska recept.


Rx ersatte Ex
När OTC-kombinationerna som till exempel Magnecyl med kodein försvann 1991 sjönk användningen i Malmö bara tillfälligt i motsats till övriga storstäder. De receptfria lågdospreparaten ersattes snart med de receptbelagda.