Livsstilsläkemedel utreds

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått i uppgift att analysera betydelsen av att det kommer allt fler så kallade livsstilsläkemedel.

3 jul 2002, kl 22:17
0

Annons

Regeringen vill ta reda på vad det betyder för sjukvården och samhällsekonomin när nya läkemedel mot exempelvis fetma och impotens introduceras.
Socialdepartementet började i höstas utforma direktiv till en utredning om vilka läkemedel som ska subventioneras av samhället. Men när Margot Wallström avgick lades arbetet på is.  Man har nu i stället gett Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga vilka nya läkemedel av livskvalitetshöjande karaktär som kan vara på gång att godkännas i Europa under de kommande fem åren. De ska också analysera konsekvenserna av att sådana läkemedel som potensmedlet Viagra och bantningsmedlet Xenical redan är skattesubventionerade i Sverige.


Nytt subventionssystem?
Utredningen, som skall vara klar i slutet av sommaren, har inte kommit igång eller ens börjat planeras. Cecilia Claesson, som är ansvarig för läkemedelsfrågor på Socialstyrelsen, tycker att det finns många frågeställningar att fundera över.
? Det har kommit nya typer av läkemedel som gör att man så småningom kan behöva se över vårt förmånssystem, säger hon. Systemet är utformat för att den som är allvarligt sjuk och därför har de högsta kostnaderna skall kunna få ersättning. Som det är nu kan det vara personer som inte är särskilt sjuka som har de högsta kostnaderna.
Det är läkemedel som Viagra och Xenical som gör att kostnaden drar iväg. När det gäller Xenical finns det riktlinjer om att det bara skall skrivas ut till de som har en övervikt på 30 kg.
? Men risken är att det skrivs ut till de som har 10 kg övervikt och vill komma i baddräkten, säger Cecilia Claesson. 
I utredningen skall man också undersöka vilka nya livsstilsläkemedel som är på gång. Förutom fler impotensmedel och bantningspreparat kan det komma läkemedel som förstärker minnet eller olika typer av upppiggande läkemedel.