Octagam dras in efter blodproppslarm

Det svenska företaget Octapharma drar in ett 30-tal satser av
sitt immunoglobulin Octagam i bland annat USA och Tyskland. Orsaken är
en plötslig ökning av antalet blodproppar hos patienterna. Den
svenska marknaden påverkas inte i dagsläget.

26 aug 2010, kl 14:23
0

Problemet med immunoglobulinet Octagam i USA och Tyskland påverkar i dagsläget inte patienter i Sverige och det är inte aktuellt med någon indragning av Octagam här. Läkemedelsverket har inte fått in några rapporter om tromboemboliska händelser kopplade till produkten vare sig under 2009 eller i år.
– Jag vill vara tydlig med att ingen av de batcher som dras in av säkerhetsskäl har distribuerats i Sverige, säger Per Eriksson på marknadsavdelningen hos Octapharma i Stockholm.

Octagam innehåller humant immunoglobulin och används bland annat vid immunbristsyndrom, vid upprepade infektioner hos patienter med leukemi, myelom och medfödd aids, Guillain-Barrés Syndrom och Kawasakis sjukdom. Det är företaget själva som tagit initiativet till indragningen.
– Vi har under 2010 sett en ökning av antalet tromboembotiska events med Octagam. Det är en biverkan som förekommer med intravenöst immonoglobulin, men nu såg vi en ökning så därför beslutade vi att dra in vissa batcher, säger Per Eriksson.

I måndags drogs två satser in i Tyskland och i går ytterligare ett 30-tal satser i USA. Det har även skett indragningar i fler länder, men Per Eriksson kan, eller vill, inte säga vilka. I USA handlar det om totalt nio fall av tromboemboliska händelser hos patienter som använt Octagam.
Företaget arbetar nu intensivt med att hitta orsaken till problemen i tillverkningsprocessen och har infört extra kontrolltester för att försäkra sig om att nya satser av Octagam ska vara riskfria.

Någon större risk för att det uppstår en brist på Octagam på grund av situationen ser inte Per Eriksson.
– Inte som vi ser det just nu, sedan beror det väl på om problemet av någon anledning skulle växa, men det har vi ingen anledning att tro. Vi har ett flertal olika produktionsanläggningar och alla kan producera Octagam, säger han.