Annons

Nytt sätt att förhålla sig till barnvaccinationsprogrammet

Istället kännetecknas många av de nya vaccinerna av sin effekt på svåra sjukdomar få fall, som till exempel HPV-vaccin. Eller sjukdomar som drabbar många men som sällan blir så svåra, till exempel vaccin mot rotavirus. För att bland annat skapa regler för vad som krävs för att ett nytt vaccin ska tas in i vaccinationsprogrammet […]

7 dec 2010, kl 13:35
0

Istället kännetecknas många av de nya vaccinerna av sin effekt på svåra sjukdomar få fall, som till exempel HPV-vaccin. Eller sjukdomar som drabbar många men som sällan blir så svåra, till exempel vaccin mot rotavirus. För att bland annat skapa regler för vad som krävs för att ett nytt vaccin ska tas in i vaccinationsprogrammet tillsatte regeringen 2008 en utredning »Ny ordning för nationella vaccinationsprogram«.

Utredningen var klar i somras och har nu varit ute på remiss och innehåller bland annat de här förslagen:
»En lag om nationella vaccinationsprogram införs och att regeringen, inte som idag Socialstyrelsen, beslutar vilka sjukdomar som vaccinationsprogrammen ska omfatta. Socialstyrelsen ska ha som uppgift att lämna beslutsrekommendationer.
»Staten ska svara för vaccinkostnaderna och för att de vacciner som ingår i de nationella programmen upphandlas centralt. Idag kan köparna vara allt från små kommuner till större upphandlingskonstellationer med flera landsting och i några enstaka fall, som H1N1-vaccinet och HPV-vaccinet, har upphandlingen gjorts nationellt.
»Utredaren vill också ha ett nationellt hälsodataregister för vacciner. Med ett sådant kommer man betydligt snabbare än idag att kunna göra uppföljningar av hur många som vaccinerat sig liksom eventuella biverkningar.

Generellt är remissinstanserna positiva till att ansvaret för vaccinationsprogrammet läggs på regeringen. Så ser det också ut i de flesta europeiska länder.
Tveksammare är till exempel Lif och Ekonomistyrningsverket till centrala upphandlingar. Verket är tveksamt till om rabatterna kommer att bli så stora som utredningen räknar med.
Landstingen välkomnar de centrala upphandlingarna. Landstinget i Uppsala menar till exempel att det behövs en bättre kunskap för att göra de bedömningar och jämförelser som krävs. Landstinget pekar också på att det är problem med olika vaccinavtal när de olika fabrikatens vacciner inte är utbytbara, till exempel konjugatvacciner mot pneumokocker, när barn flyttar.
Utredningen och remissvaren ligger nu på socialdepartementet. Först om ett eller ett par år förväntas en proposition och lagförslag vara klart.