Nytt prisavtal i Storbritannien

Den brittiska regeringen och läkemedelsindustrin har slutit ett avtal som ska ge lägre priser på läkemedel.

8 nov 2013, kl 10:07
0

Storbritanniens regering har efter nästan två års förhandlande kommit överens med läkemedelsindustriföreningen ABPI om ett nytt avtal för priser på läkemedel utan generisk konkurrens. Avtalet innebär att ABPI gått med på att inte höja priserna på patentläkemedel under de två kommande åren. Men under 2016 och 2017 är det tillåtet med prishöjningar på 1,8 procent och under avtalets sista år, 2018, är det ok med 1,9 procent.

Avtalet ger brittiska NHS ekonomisk stabilitet samtidigt som man säkerställer att patienterna får tillgång till nya läkemedel. Det som NHS spenderar på läkemedel över takbeloppet kommer läkemedelsindustrin att återbetala till myndigheten. Enligt hälsodepartementet spenderade NHS mer än 12 miljarder pund på patentläkemedel under 2011 till 2012.

Avtalet, som är frivilligt, gäller i fem år från och med den 1 januari 2014. 

Utöver det introducerar regeringen även en obligatorisk prisminskning för de företag som väljer att inte gå med på det frivilliga avtalet. Det innebär en sänkning på 15 procent av priserna på receptbelagda läkemedel utan generisk konkurrens.

Den brittiska motsvarigheten till TLV, NICE, kommer att fortsätta att rekommendera vad NHS ska betala för nya läkemedel, men prisförhandlingarna kommer att ske mellan regering och läkemedelsföretag.

I Sverige kom regeringen och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, nyligen överens om ett nytt prisavtal för äldre läkemedel utan generisk konkurrens. Avtalet innebär att priset på läkemedlet sänks med 7,5 procent 15 år efter godkännandet.