Annons

Nytt läkemedel för lungsjuka

Ett nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, lanseras sannolikt på den svenska marknaden nästa år.

12 jun 2001, kl 13:21
0

Det nya Spiriva är inlämnat för godkännande i Europa och väntas bli godkänt i mitten av nästa år.

Spiriva tillhör samma substansklass som Atrovent (ipratropium). Det verkar i det parasympatiska nervsystemet genom att binda till och hämma muskarinreceptorerna M3 och M1. Receptorerna är viktiga för bronkkonstriktion och slemproduktion.

Mer klinisk dokumentation
Claes-Göran Löfdahl är professor i lungmedicin vid Lunds universitetssjukhus. Han är positiv till det nya preparatet.

? Jämfört med Atrovent har Spiriva längre effekt, minst 24 timmar, vilket gör att det förmodligen räcker att medicinera en gång per dygn. Preliminära data tyder också på att Spiriva tycks göra sjukdomen stabilare, det blir färre försämringsperioder och färre akutbesök.

Claes-Göran Löfdahl är noga med att understryka att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men att varje nytt läkemedel för kol-behandling är välkommet eftersom dagens läkemedel ofta har sämre effekt hos kol-patienter än på astmapatienter.

Det beror enligt Claes-Göran Löfdahl på att kol till skillnad från astma inte orsakas så mycket av bronkmuskelsammandragningar och inflammation som svarar bra på inhalationssteroider. Istället beror kol av att lungan blivit slapp och av att de små luftvägarna påverkas av en inflammation som i dag inte är lika lättbehandlad som den vid astma.

Enligt ett pressmeddelande har läkemedlet testats på cirka 3000 patienter i kliniska prövningar. Ytterligare ett antal kliniska studier kommer att genomföras.