Samband mellan trombos och p-piller utreds

Varför vissa kvinnor drabbas av trombos till följd av p-piller eller hormonell substitutionsterapi, ska undersökas i en svensk fall-kontroll-studie i Läkemedelsverkets regi. Undersökningen som inleds nästa år ska belysa samspelet mellan olika riskfaktorer som till exempel genetisk disposition, livsstil och ålder. Om tre till fyra år beräknas de första resultaten vara klara.

12 jun 2001, kl 13:19
0

Varför vissa kvinnor drabbas av trombos till följd av p-piller eller hormonell substitutionsterapi, ska undersökas i en svensk fall-kontroll-studie i Läkemedelsverkets regi.

Undersökningen som inleds nästa år ska belysa samspelet mellan olika riskfaktorer som till exempel genetisk disposition, livsstil och ålder. Om tre till fyra år beräknas de första resultaten vara klara.