Annons

Nytt etikavtal mellan industri och landsting

Från och med den 1 april 2007 får läkemedelsföretag skicka information om kurser direkt till berörd vårdpersonal. Det är en av effekterna av det nya etikavtal som är undertecknat av Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges kommuner och landsting och Läkarförbundet.

29 jan 2007, kl 16:58
0

I mitten av december skrevs det nya etikavtalet under. Avtalet innehåller en hel del ändringar och bland annat ändras den regel som tidigare sagt att all information om läkemedelsutbildningar ska gå via verksamhetschefen.

? Förhoppningen är att informationen bättre ska nå de som är berörda, säger Håkan Mandahl på LIF. Det har varit en oro från industrins sida att mycket av informationen fastnat hos verksamhetschefen.


Tillåter musikunderhållning
Det tidigare kravet på att all produktinformation ska ske i grupp försvinner också. Men informationen som ges vid sådana enskilda tillfällen ska vara densamma som alla andra får.

? Det är för att underlätta för de läkare som kanske missat information bara för att de haft bakjour, säger Håkan Mandahl.

Enligt det nya avtalet blir det dessutom tillåtet med enklare sociala aktiviteter som musikunderhållning vid sammankomster.

? Det där är inte en jätteviktig förändring, men det förra avtalet var lite fånigt strikt på den punkten, säger Håkan Mandahl.

En helt ny punkt i avtalet gäller marknadsundersökningar. Ett av kraven är att undersökningarna ska göras av ett fristående företag.

? Det här är viktigt så att inte marknadsundersökningen används som en väg för marknadsföring, säger Bodil Ericsson som handlägger läkemedelsfrågor på SKL.