Annons

Nya etiska regler för den globala industrin

Nu inför även den globala läkemedelsindustrin tuffare etiska regler för marknadsföring. Regelverket är inspirerat av det svenska som Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet ingick vid årsskiftet 2004/2005.

16 jun 2006, kl 14:36
0

Det nya regelverket presenterades av den internationella branschorganisationen IFPMA (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) vid ett möte i Madrid den 14 juni, och träder i kraft den 1 januari 2007.

– Sverige har varit pådrivande i det internationella arbetet att ta fram en tydligare och moderniserad version av den globala läkemedelsindustrins interna etiska regler för marknadsföring, säger Steinar Høeg, Lif:s styrelseordförande, i ett pressmeddelande.

För svenskt vidkommande innebär det nya reglerna inte så stora förändringar i sak, eftersom de nya reglerna bygger på svenska och europeiska uppdateringar som genomförts de senaste åren.

– Det nya är i stället att den globala industrin tar ett nytt grepp för att säkerställa efterlevnaden till de nya reglerna, säger Richard Bergström, Lif:s vd.

Det betyder att Lif och alla de andra nationella branschföreningarna får ett uttalat ansvar att arbeta med förebyggande åtgärder och aktiv rådgivning. Det nya nätverk som nu ska följa upp efterlevnaden av reglerna, Code Compliance Network, har också en viktig uppgift i att även samverka med andra berörda, till exempel specialistföreningar och kongressarrangörer. Det kan handla om sådana saker som att kongresser och konferenser måste hållas på lämpliga platser och ha ett acceptabelt program, och utan sådana kringaktiviteter som kan ställa det vetenskapliga utbytet i dålig dager.

– Det är ett stort steg som har tagits, säger Richard Bergström.

– Olika regler i olika länder och olika praxis just vid viktiga internationella kongresser har påverkat industrins rykte. Vi har insett att detta inte har varit till gagn för industrin. Enighet kring detaljer kan vara svårt att åstadkomma när många är inblandade, men nu är vi där. Effekten kan bara bli positiv för industrins möjligheter att på ett bra och korrekt sätt få ut nya innovativa produkter till behövande patienter.

– Jag ser det som extra glädjande att Lif:s vd Richard Bergström fick förtroendet att leda den arbetsgrupp som tagit fram de moderniserade reglerna, och att han ska leda den fortsatta uppföljningen i det speciella nätverk som bildats för detta, avslutar Steinar Høeg.