Varnar på nytt för riskerna med klorokinläkemedel

Varnar på nytt för riskerna med klorokinläkemedel

EMA påminner om hjärtriskerna med klorokinläkemedel vid covid-19 sedan nya studier bekräftat problemen.

24 apr 2020, kl 12:00
0

Annons

EU:s läkemedelsmyndighet EMA uppmärksammar på nytt riskerna med klorokiner som experimentell antiviral behandling vid covid-19. Det handlar om läkemedlen hydroxiklorokin och klorokinfosfat som snabbt fått stor användning mot covid-19 trots att vetenskapligt stöd hittills saknas

Myndigheten påminner sin webbplats om att klorokinfosfat och hydroxiklorokin bland annat kan orsaka hjärtbiverkningar. Läkemedlen förändrar hjärtats elektriska aktivitet och kan ge så kallad QTc-förlängning vilket i sämsta fall kan orsaka dödliga hjärtrytmrubbningar.

EMA understryker vidare att den risken ökar när klorokiner kombineras med andra behandlingar som påverkar hjärtat på liknande sätt. Detta gäller antibiotikumet azitromycin som läkare i många fall använder tillsammans med klorokiner vid covid-19.

EMA:s förnyade varning om riskerna med klorokiner kommer sedan resultat av ytterligare studier av säkerhetsprofilen blivit kända.

Saknar vetenskapligt stöd

Hydroxiklorokin (Plaquenil) i kombination med azitromycin har snabbt blivit en av de populäraste behandlingarna vid covid-19. Efter president Donald Trumps uttalanden i mars om behandlingens förträfflighet tog den utvecklingen ytterligare fart. Och den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt behandlingen för ”emergency use” vid covid-19.

Dock finns det ännu inte tillräckligt med studier av godtagbar vetenskaplig kvalitet för att det ska gå att dra säkra slutsatser om behandlingens effekt och säkerhet. I själva verket tyder bland annat en studie som Läkemedelsvärlden nyligen rapporterade om på att hydroxiklorokin inte lindrar covid-19. Tvärtom var dödligheten högre bland patienter med denna behandling än i gruppen som fick standardbehandling.

Global registerstudie

EMA uppmärksammar i sin varning för riskerna med klorokiner nu en stor global studie där forskare över hela världen, bland annat i Sverige, samarbetade.

Forskarna tog ett annorlunda grepp på frågan om säkerheten hos hydroxiklorokin och azitromycin. För att få ett stort patientunderlag utnyttjade de det faktum att hydroxiklorokin redan sedan länge är godkänt för behandling av reumatiska sjukdomar. De samlade därför in och analyserade data om läkemedlen i användning hos sådana patienter. Fokus låg på att kartlägga förekomsten av allvarliga biverkningar.

I en delstudie jämförde forskarna över 900 0000 patienter som fått långtidsbehandling med hydroxiklorokin och över 300 000 patienter som fick ett annat läkemedel mot reumatiska besvär – sulfasalazin. Här syntes ingen skillnad mellan grupperna när det gäller allvarliga biverkningar.

Kombinationen var riskabel

Men i den andra delstudien dök skillnader upp. Här studerade forskarna patienter som redan stod på hydroxiklorokin och vad som hände när de sedan även fick antingen azitromycin eller ett annat antibiotikum – amoxicillin. Det var drygt 350 000 patienter i hydroxiklorokin+azitromycingruppen och drygt 320 000 i jämförelsegruppen.

Resultatet visade att kombinationen av hydroxiklorokin och azitromycin fördubblade risken för kardiovaskulär död under den första månaden, jämfört med om hydroxiklorokin kombinerades med amoxicillin. Det syntes även en minst 15-procentig ökning av bröstsmärtor och hjärtsvikt.

Forskarna menar därför att deras studie tyder på att just den kombinationsbehandling som nu fått stor spridning kan innebära förhöjda hjärtrisker. Enbart hydroxiklorokin anser de däremot verkar vara en säker behandling även om det vid covid-19 kan handla om högre doser under kortare tid än vid reumatiska sjukdomar. Forskarna manar till både försiktighet och mer forskning.

Studie fick avbrytas

EMA refererar även till en annan ny studie. Den är en klinisk randomiserad och placebokontrollerad fas II-studie i Brasilien. Här handlade det om klorokinfosfat, det klorokinläkemedel vid sidan av hydroxiklorokin som många sätter sitt hopp till som terapikandidat mot covid-19.

Denna studie syftade till att jämföra två olika doseringar av klorokinfosfat samt placebo hos sjukhuspatienter med covid-19. Men en förhöjd dödlighet i den grupp som fick en högre dos gjorde att forskarna tvingades stoppa den behandlingsarmen i förtid.

Patienterna i den studiearmen fick en dos på 12 gram per dag i tio dagar. Forskarna skriver att den behandlingen inte var tillräckligt säker för att kunna fortsätta studietiden ut. De rekommenderar starkt att så höga doser hädanefter inte bör användas någonstans i världen. Det var främst hjärtbiverkningar som konstaterades även i den brasilianska studien.

Varken denna studie eller den tidigare nämnda globala registerstudien har ännu gått igenom kontroll av oberoende granskare och publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Förstärker sin varning

EMA har som Läkemedelsvärlden rapporterat redan tidigare slagit fast att klorokiner bör användas mot covid-19 endast i kliniska studier. Detta både på grund av biverkningsrisker och för att läkemedlen ska räcka till de patienter som behöver dem mot autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism.

Nu förstärker myndigheten sitt riskbudskap och uppmanar vårdpersonal att övervaka patienterna mycket noggrant om de får klorokinfosfat eller hydroxiklorokin.

Covid-19-patienter som har hjärtproblem sedan tidigare kräver särskild bedömning. EMA understryker också att det är viktigt att både patienter och vårdpersonal anmäler misstänkta biverkningar till läkemedelsmyndigheterna.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng