Ny upptäckt om genvariant som skyddar mot covid-19

Ny upptäckt om genvariant som skyddar mot covid-19

En specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19 kan bana väg för nya läkemedel, enligt en studie.  

14 jan 2022, kl 10:43
0

I en internationell studie, som har letts från Karolinska institutet, har forskare identifierat en specifik genvariant som ger skydd mot svår covid-19. Fyndet gjordes genom att forskarna studerade individer med olika härkomst.

 I framtiden skulle upptäckten kunna leda till nya läkemedel.

– Att vi börjar förstå de genetiska riskfaktorerna i detalj är en nyckel för att utveckla nya läkemedel mot covid-19, säger medförfattaren Brent Richards, professor vid Lady Davis institute of the jewish general hospital samt McGill university i Kanada, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Genetics.

Genvariant arv från neandertalare

Under covid-19-pandemin har flera studier undersökt hur genetiska faktorer påverkar hur svårt sjuk man blir i covid-19. I en studie, som Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit om, har forskare från bland annat Karolinska institutet identifierat 13 specifika genvarianter som har koppling till svår sjukdom. Den viktigaste av dessa är en del av det genetiska arv från neandertalare som nutida människor bär på.

Studier har också visat att ett särskilt stycke DNA, även det nedärvd från neandertalare, minskar risken att hamna på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 med cirka 20 procent.

Detta DNA-stycke är dock långt och innehåller många olika genvarianter, vilket har gjort det svårt att veta exakt vilken genvariant det är som skyddar. Att specificera genvarianten är viktigt för att kunna ta fram läkemedel.

Studerade personer med afrikanskt ursprung

För att ta reda på vilken genvariant det rör sig om har forskarna i den nu aktuella metastudien tittat på individer som endast hade delar av detta DNA-stycke. Då nedärvningen från neandertalarna skedde efter utvandringen från Afrika tittade forskarna på individer med afrikanskt ursprung som alltså saknar detta arv från neandertalarna, och därmed också majoriteten av det aktuella DNA-stycket.

Forskarna kunde se att de personer som huvudsakligen hade afrikanskt ursprung hade samma skydd som personer med europeisk härkomst. Det gjorde att de kunde identifiera skillnaden i DNA:t som faktiskt skyddar mot covid-19.

I analysen ingick 2 787 covidpatienter med afrikanskt ursprung som var inlagda på sjukhus, samt 130 997 patienter i en kontrollgrupp från sex kohortstudier. Resultatet visade att 80 procent av personerna med afrikanskt ursprung bar på den skyddande genvarianten. Detta jämfördes med en den tidigare ovan nämnda metastudie som identifierade 13 genetiska riskfaktorer.

Inkludera personer med olika härkomst viktigt

Trots att det nu sker omfattande samarbeten mellan forskare i olika delar av världen som möjliggör undersökningar av genetiska riskfaktorer hos en bredare mångfald, sker majoriteten av all forskning fortfarande på människor med europeisk härkomst.

Forskarna poängterar att resultaten i den här studien understryker vikten av kliniska studier som innefattar människor med olika ursprung.

– Den här studien visar hur viktigt det är att inkludera individer med olika härkomst. Hade vi bara studerat en grupp hade vi inte lyckats identifiera genvarianten i det här fallet, säger studiens korresponderande författare Hugo Zeberg, biträdande lektor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet.