Annons

Ny möjlighet att förebygga lymfom

Nya forskningsrön visar att det är möjligt att förebygga lymfkörtelcancer, lymfom, med hjälp av läkemedlet DFMO som tidigare misslyckats i kliniska försök vid etablerade tumörer.

18 maj 2005, kl 11:56
0

Två forskare vid Umeå universitet, Jonas Nilsson och Lisa Nilsson, har i samarbete med forskare i USA upptäckt en ny möjlighet att förebygga lymfom. De har kunnat förhindra uppkomsten av lymfom i djurmodell genom att attackera en signalväg för onkogenen Myc, en av de vanligaste generna som muteras vid cancer.

I en studie, som publicerades i senaste utgåvan av Cancer Cell (2005;7:433-444), visar forskarna att läkemedlet DFMO kunde förhindra uppkomsten av de vanligaste mutationerna som leder till lymfombildning om det gavs innan cancern hade utvecklats. DFMO har i tidigare kliniska prövningar misslyckats när det gällde att behandla etablerade tumörer.

Läkemedlet togs ursprungligen fram för att hindra tumörceller från att bilda polyamin som medverkar i celldelningen och fungerar som en tillväxtfaktor. Tumörcellerna utnyttjar också polyaminer för att kunna växa okontrollerat. Läkemedlet binder och inaktiverar enzymet Odc, som har en viktig roll i den komplicerade Myc-signalvägen.

? Förebyggande av cancer kräver att man vet när en patient löper risk för att utveckla sjukdom, säger Jonas Nilsson. En sådan risk finns hos vissa individer som bär på medfödda mutationer i cancergener.

Jonas Nilsson leder en forskargrupp vid Umeå universitet där man nu fortsätter att studera andra enzym som kan inaktiveras med läkemedel för att på så sätt kunna hitta behandlingar mot redan utvecklade lymfom.