Annons

Ny modell ska ge säkrare Warandos

En forskargrupp i S:t Louis har tagit fram en ny modell för att beräkna
lämplig dos Waran innan läkemedlet sätts in. Forskarna anser att patienterna
bör gentestas före behandling.

23 aug 2007, kl 10:40
1

Patienter som ges det
blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin) kräver noggrann övervakning och
läkemedlet hör till de preparat som orsakar flest allvarliga biverkningar i
Sverige. Problemet är att Waran har ett smalt terapeutiskt fönster samtidigt
som responsen på den aktiva substansen varierar kraftigt patienter emellan.

Den amerikanska forskargruppen
har haft som mål att ta fram en algoritm för att förutse optimal dos innan
läkemedlet sätts in. Algoritmen kombinerar gentest, International Normalized
Ratio (INR) och kliniska data. För att så många som möjligt ska kunna använda sig av algoritmen har forskarna gjort sin modell för bättre Warandosering allmänt tillgänglig på webbplatsen
warfarindosing.org.

Modellen bygger på ett försök med 92 patienter som hade
genomgått ortopediska ingrepp.
Forskarna undersökte patienterna med avseende på de två generna CYP2C9 och
VKORC1 som påverkar hur snabbt Waran bryts ner i kroppen respektive hur kraftig
effekt patienterna får av läkemedlet.

Enligt forskarna är generna
betydelsefulla för att bestämma rätt dos antikoagulantia. I undersökningen
framkommer också att blodförlust under operation och rökning påverkar lämplig
dos.

Magnus Ingelman-Sundberg, professor
vid sektionen för farmakogenetik, Karolinska institutet i Solna, säger att det
pågår en mängd studier som syftar till att utvärdera genteknik för att ställa
in Warandos.

Han är positiv till idén.
– Med hjälp av de här gentesterna får vi en prediktion på 60 procent. Idag har vi inte någon prediktion överhuvudtaget för inställning av Waran. Om man prövar för CYP2C9 och VKORC1 blir det lättare att hitta rätt dos snabbt och man skulle till viss del kunna undvika att patienter som är känsliga för läkemedlet får allvarliga biverkningar. Idag är det trial and error som gäller för dosinställning.

Magnus Ingelman-Sundberg är
övertygad om att gentester kommer att användas för att ställa in lämplig dos
Waran, men säger att det krävs fler prospektiva studier för att övertyga
kliniskt verksamma läkare.  

Studien har publicerats online och utkommer i september i
American Society of Hematology´s tidskrift Blood.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Hur går man tillväga för att få genomgå en utbildning med syfte att själv kunna sköta sin medecinering med Waran ?