Annons
Ny bransch behöver granskas
Jakten på kunder får apoteken att gå över gränsen.

Ny bransch behöver granskas

Amadou Jallow, läkemedelsansvarig på Åhléns, tycker sig se att det finns en osäkerhet bland apoteken vad gäller marknadsföringen. Det finns hela spektrumet från de som vill testa gränserna och de som tvärtom intar en väldigt försiktig hållning.– En del av de nya apotekskedjorna har av naturliga skäl inte så stor erfarenhet av marknadsföring av läkemedel. […]

2 jun 2010, kl 17:48
0

Amadou Jallow, läkemedelsansvarig på Åhléns, tycker sig se att det finns en osäkerhet bland apoteken vad gäller marknadsföringen. Det finns hela spektrumet från de som vill testa gränserna och de som tvärtom intar en väldigt försiktig hållning.
– En del av de nya apotekskedjorna har av naturliga skäl inte så stor erfarenhet av marknadsföring av läkemedel. Men även bland de mer luttrade finns det säkert bristande kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som finns, så det här är en utmaning för de flesta, säger han.

Industrin har haft  sitt självpåtagna system med IGM och NBL sedan 1969 och på Lif finns även en compliance officer i form av Pär Tellner som jobbar med just de etiska regelverken.
– Det här är komplicerade frågor och jag tror att apoteksbranschen skulle vara hjälpta av att forma ett egenkontrollsystem. Ett alternativ skulle vara att ansluta sig till en reviderad variant av vårat, säger han.

Enligt Pär Tellner slår apotekens övertramp i marknadsföringen av läkemedel tillbaka på industrin.
– Det handlar ju om våra produkter och vi vill självklart stävja felaktigheter så gott vi kan. Ett första steg för apotekskedjorna skulle kunna vara att utse en person som har som ansvar att kontrollera all marknadsföring ur ett regelperspektiv.

På Läkemedelsverket, som är den myndighet som har kontrollansvar för marknadsföring av läkemedel, tycker man att samarbetet med IGM och NBL fungerar mycket bra. Där skulle man gärna se ett liknande initiativ från apotekskedjorna, inte minst för att spara tid.
– Vi har konstaterat en del övertramp från apotekens sida. Det är en ny bransch med många nya aktörer som inte har kunskap om de stränga regler som reglerar marknadsföringen och tillsammans med sina reklam-byråer testar man gränserna. Ett branschprogram gör att apoteken också skulle kontrollera varandra. Att anmäla en konkurrent till oss är antagligen ett större steg än att göra det till en variant av IGM, säger Ragnhild Johansson, utredare på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

På flera av de apotekskedjor som Läkemedelsvärlden talat med ställer man sig positiva till ett egenkontrollprogram medan man på vissa inte har tagit upp frågan till diskussion.
– Vi har en lång erfarenhet av marknadsföring och ett etablerat samarbete med läkemedelsindustrin så vi har inte diskuterat egenkontrollprogram. Det blir i så fall en fråga som bör komma från branschorganisationen, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.

Svensk Egenvård och Föreningen för generiska läkemedel, FGL, är exempel på branschföreningar som anslutit sig till varianter av Lif:s etiska regelverk. Och enligt Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, är det en anpassad variant av regelverket man skulle ansluta sig till om frågan blir aktuell.
– Allmänt är det viktigt att vi har vårt eget regelverk i branschen som gärna får vara skarpare än myndigheternas, så att vi förekommer dem, säger han.
Men att anställa någon egen compliance officer står inte på agendan den närmsta tiden.
– Min känsla är att det här är en bransch som har det ganska torrt om fötterna och att det inte är någon stress på området, säger Johan Wallér.

Enligt Pär Tellner visar historien att det behövs folk vars uppgift är att kasta granskande ögon på marknadsföringen.
– Även Apoteket AB har ju blivit fällda av Läkemedelsverket genom åren trots att det finns gott om duktiga farmacevter där.