Annons
250 miljoner till projekt om biverkningar av läkemedel

250 miljoner till projekt om biverkningar av läkemedel

Bilddiagnostik och biomarkörer är grunden i de nya metoder som ska utvecklas för att upptäcka biverkningar.

20 apr 2017, kl 11:42
0

Karin von Wachenfeldt.

Inom ramen för det femåriga EU-programmet Tristan (Translational imaging in drug safety assessment) ska 21 aktörer från akademin och industrin utveckla nya metoder för bilddiagnostik och biomarkörer. Syftet är att ta fram modeller som kan användas i läkemedelsutveckling och behandling för att tidigt upptäcka vilka biverkningar en potentiell läkemedelskandidat eller befintligt läkemedel har.

I projektet, som har en budget på 24 miljoner euro – motsvarande drygt 230 miljoner svenska kronor, ingår både universitet och företag. Ett av dem är det svenska kontraktsforskningsbolaget Truly Labs i Lund som i sin del i projektet ska fokusera på biverkningar i lungorna.

Flera läkemedel, bland annat mot cancer, kan ha mer eller mindre allvarlig påverkan på lungorna. Vissa biverkningar är reversibla medan andra riskerar att leda till kroniska skador.

– Vi ska titta på befintliga läkemedel och hitta biomarkörer för att kunna skilja på vilja patienter som riskerar att få en biverkan med irreversibel fibrotisk sjukdom och vilka som inte får det. Om man kan upptäcka det riktigt tidigt skulle man kunna ersätta behandlingen med ett annat läkemedel, säger Karin von Wachenfeldt, vd på Truly Translational.

Samtidigt ska man sätta upp en preklinisk modell för att studera samma sak och tanken är att man på sikt ska kunna använda den i utvecklingen av nya läkemedel.

– Många molekyler är ganska lika och om man redan under utvecklingen av ett nytt läkemedel kan se att en viss molekyl kommer att ha lungpåverkan kan man stoppa utvecklingen av den kandidaten tidigt, säger Karin von Wachenfeldt.

Förutom lungtoxicitet ska projektet i stort inriktas även på biverkningar på levern och distribution av biomolekyler, det vill säga biologiska läkemedel.

– Syftet med hela projektet att ta fram predikterbara modeller som går att använda och går att kommersialisera. I slutänden kan det bidra till säkrare läkemedel för patienterna och att det inte utvecklas läkemedel som kan ge allvarliga biverkningar, säger Karin von Wachenfeldt.

Tristan-projektet stöds av Innovative medicines initiative, IMI, vilket är ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin företrädd av branschföreningen Efpia. IM:s syfte är att snabba på utvecklingen av och tillgången till nya innovativa läkemedel.

Av den totala finansieringen på 24 miljoner euro står projektets industriella partners för cirka 12 miljoner euro. Resten betalas av IMI.