Annons
Manifestation för vetenskapen

Manifestation för vetenskapen

March for Science, en global manifestation för vetenskapens värde och plats i samhället, äger rum nu på lördag i över 500 städer runt om i världen.

20 apr 2017, kl 09:57
0

March for Science Sveriges logga.

Lotta Tomasson,
Vetenskap & Allmänhet

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

I Sverige anordnas aktiviteter och marscher i fem städer: Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå och Uppsala. Över 70 organisationer stödjer initiativet i Sverige. Föreningen Vetenskap och allmänhet koordinerar manifestationen i Stockholm och hjälper till att samordna March for Science i övriga landet.

– Även i Sverige behöver vi stå upp för och hylla vetenskapen, säger Lotta Tomasson, kommunikationsstrateg på Vetenskap och Allmänhet. Det är inte längre självklart överallt att beslut fattas på evidensbaserad kunskap. Det är också ett sätt att visa att vetenskap och forskning är av stor vikt för oss alla globalt, för vår hälsa, mat, jobb och vårt klimat.

– Även i Sverige verkar det vara oklart för många, fortsätter Lotta Tomasson. Akademiker och engagerade individer i Sverige har själva, och troligtvis för första gången, tagit ett gemensamt krafttag för att visa detta genom denna hyllning som vi på Vetenskap och Allmänhet samordnar.

Den globala manifestationen är ett initiativ från USA. Som Läkemedelsvärlden.se tidigare har rapporterat har bekymrade medborgare och forskare i USA sett hur respekten för evidensbaserad kunskap sjunkit, och politiska beslut tas utan vetenskapligt grundade underlag. Åsikter och ”alternativa fakta”  har vunnit mark på bekostnad av vetenskapligt bevisad kunskap.

Med manifestationen, som är partipolitiskt obunden, vill initiativtagare och arrangörer slå ett slag för vetenskapen, vetenskaplig integritet och den evidensbaserade kunskapens plats i samhället. Att fri forskning även handlar om mångfald och öppenhet betonas också.

Redaktionen på Läkemedelsvärlden.se, som dagligen bevakar fältet medicinsk forskning, kommer också att delta i manifestationen på lördag.

– I en tid när ”alternativa fakta” blivit ett vedertaget begrepp och åsikter likställs med fakta är det viktigare än någonsin att stå upp för vetenskapen, säger chefredaktör Ingrid Helander. Utan ett vetenskapligt förhållningssätt riskerar vi ett samhälle vars utveckling baseras på tyckande och magkänsla snarare än på väl underbyggda teorier och beslut.

– På Läkemedelsvärlden.se arbetar vi dagligen med att bevaka, värdera och skriva om medicinsk forskning, säger Ingrid Helander. Samtidigt ser vi hur desinformation och felaktiga tolkningar av nya och gamla rön inom det medicinska området sprids och delas i allt större omfattning, inte minst i sociala medier. Därför är det viktigt för oss att stötta en manifestation för vetenskapen.

Apotekarsocieteten, som ger ut Läkemedelsvärlden.se, är partner i March for Science Sverige, och kommer att marschera i Stockholm och Uppsala.

Varför är Apotekarsocieteten medarrangör?
– Apotekarsocieteten deltar eftersom det är ett mycket bra tillfälle att tillsammans med andra aktörer lyfta värdet av forskning och vetenskap, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten. Vi står inför flera stora globala samhällsutmaningar och för att vi ska kunna lösa dessa behövs forskning men även en tydligare kommunikation och öppenhet mellan forskare och samhälle.

– Specifikt för läkemedelsområdet är det viktigt med forskning både kring utvecklingen av framtidens läkemedel men även hur vi på bästa sätt använder befintliga för att säkerställa den optimala nyttan med läkemedel, fortsätter hon.

Apotekarsocieteten är en av över 70 organisationer, bland annat fackförbund, lärosäten och föreningar, som har velat engagera sig som partners. Många politiker och ministrar har meddelat att de tänker medverka, bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Hon är även en av talarna vid manifestationen i Stockholm.

Vetenskap och allmänhet, som är samordnare för March for Science i Stockholm, är en nationell ideell förening som vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. För intresserade finns mer information om March for Science Sverige här.