Annons

NSAID-medel ökar hjärtrisk för rökare

NSAID-läkemedel fördubblar risken att död i hjärtkärlsjukdom vid långtidsanvändning hos rökare, enligt en norsk studie som publicerades i den senaste utgåvan av The Lancet. DN refererade studien igår.

10 okt 2005, kl 12:03
0

Annons

Kohortstudien var avsedd för att ringa in en eventuell förebyggande effekt mot cancer i munhålan.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat pågår en översyn av NSAID-läkemedlens hjärtsäkerhet samordnad av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, som bland annat ska inkludera en större prospektiv studie. Genomgången beräknas ta åtskilliga år.

I USA infördes i april efter en utredning varningstexter på förpackningarna där patienter med hjärtkärlsjukdom varnas för läkemedlen. I Europa avvaktar man den egna utredningen, men man har infört en kontraindikation för patienter med hjärtkärlsjukdom som avser undergruppen coxiber.