Annons
Förhandlar gemensamt om genterapin Zynteglo
Foto: Istock

Förhandlar gemensamt om genterapin Zynteglo

De nordiska länderna går för första gången in i gemensamma prisförhandlingar om ett nytt läkemedel.

19 maj 2020, kl 13:40
0

Annons

Genterapin Zynteglo blir det första läkemedel som samlar de nordiska länderna i gemensamma förhandlingar med tillverkaren.

De nordiska länderna testar därmed en idé som de länge har diskuterat. Nämligen att gemensamma nordiska prisförhandlingar skulle kunna ge bättre ekonomiska villkor för skattebetalarna vid introduktion av nya avancerade terapier.

Det pris som nämnts för Zynteglo är omkring 17 miljoner kronor för en engångsbehandling.

Osäker långtidseffekt av Zynteglo

Nyligen rapporterade Läkemedelsvärlden om en hälsoekonomisk utvärdering av Zynteglo inom ramen för det finsk-norsk-svenska samarbetet Finose. Zynteglo är en genterapi mot den sällsynta ärftliga blodsjukdomen beta-thalassemi. Sjukdomen orsakar kronisk blodbrist och patienter med allvarligare sjukdomsformer måste därför få upprepade blodtransfusioner livet igenom.

Genterapin Zynteglo reparerar patientens felaktiga blodbildande stamceller in vitro varefter de förs tillbaka till patienten. Sedan ska patienten själv producera tillräckligt med hemoglobin för att klara sig utan transfusioner, eller i vart fall med färre.

I en klinisk studie blev 20 av 24 patienter hjälpta och behövde inte längre blodtransfusioner efter behandlingen och hos övriga minskade behovet. Finose framhåller dock i sin utvärdering att det råder stor osäkerhet om huruvida behandlingseffekten verkligen är livslång, som tillverkaren hävdar.

Vill ha gemensamma villkor

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har bjudit in läkemedelsbolaget Bluebird Bio, som marknadsför Zynteglo, till en gemensam förhandling för de nordiska länderna.

– Målet är att säkra en jämlik och tidsmässigt synkroniserad tillgång i de nordiska länderna. Vi behöver också nå en acceptabel kostnad, säger i ett pressmeddelande Mikael Svensson.

Han är förhandlingskoordinator i de svenska regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Förhandlingarna startar i juni och en representant från varje land deltar. Avsikten är få gemensamma avtalsvillkor för de fem länderna. Sedan är det upp till varje land att bestämma om behandlingen verkligen ska införas i sjukvården.

NT-rådet kommer därför som vanligt att ta fram en rekommendation till regionerna. Den kommer att baseras bland annat på resultatet av den nordiska förhandlingen och den hälsoekonomiska utvärderingen från Finose.