Nöjda kunder på apoteken

De som besöker apoteken fortsätter att i stort sett vara nöjda. Fler känner också igen apotekens olika logotyper.

23 okt 2012, kl 11:33
0

Annons

Sveriges Apoteksförening har låtit ett marknadsundersökningsföretag intervjua 1000 svenskar om hur de upplevde sitt senaste apoteksbesök. Den första mätningen gjordes 2010 och mätt i index för kundnöjdhet och kundlojalitet är kunderna ungefär lika nöjda då som nu med ett index på 76.

Av de som svarat säger sig 96 procent överlag vara nöjda med sitt senaste apoteksbesök. Och kunder som hämtat ut recept eller fått rådgivning är nöjdare än de som enbart köpt något receptfritt.

Öppettiderna är det som kunderna är mest nöjda med efter omregleringen och den positiva inställningen har också förstärkts något. Men lite drygt hälften tycker att det vare sig har blivit bättre eller sämre.

Mest missnöjda tycks kunderna vara med utbudet av produkter, 16 procent anser att det blivit sämre, 30 procent bättre sedan omregleringen. 55 procent tycker varken eller vid den senaste mätningen, de var drygt 70 procent vid den första mätningen 2010.

Kännedomen om de olika apoteken ökar också, vid den senaste mätningen kände de tillfrågade till fyra företag, vid den första mätningen kände man till tre apoteksföretag.