Annons

När sömnen behöver stöd av ett piller

De flesta sömnstörningar orsakas av psykosociala faktorer. Innan läkemedel sätts in mot sömnstörningar bör dessa faktorer först bättras så långt som möjligt. Om farmaka behövs kan kortvarigt bruk av moderna insomningsmedel som påverkar sömnmönstret i mindre grad vara att föredra.

13 jul 2002, kl 22:14
0

När en patient kommer till doktorn och anger sömnproblem och att ?det vore bra med en tablett att sova på? blir resultatet ibland att patienten får ett recept på sömnmedel med sig. Detta är olyckligt, menar Christer Thernfrid, som är klinisk neurofysiolog och forskar kring sömnstörningar och psykosocial ohälsa på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
? Det finns all anledning att vara återhållsam med farmaka vid sömnstörningar. Visst kan insomningsmedel behövas, till exempel för kortvarigt bruk, från några nätter upp till 1?2 veckor vid akuta livskriser, säger Christer Thernfrid.
Men han vänder sig emot slentrianmässig förskrivning som dessutom pågår under lång tid. Särskilt problematiskt är det med äldre. Att sömnen inte är lika djup och att man kanske vaknar tidigt på morgonen kan mycket väl vara en normal del av åldrandet. Det kan vara jobbigt med vakenhet om man lever i ensamhet.
? Dessa gamla, men ändå väsentligen friska, människor behöver inte sömnmedel som söver ner dem. Vi kan bli bättre på att informera om att sömnen förändras med åldern. Det är normalt att sova mindre och oroligare. Det är snarare ökade sociala kontakter än läkemedel de behöver. Många gånger skulle jag önska att vi läkare kunde förskriva en vän i stället för en pillerburk, säger Christer Thernfrid.


Tidsbrist ger fler recept
? Men när man har lite tid för varje patient och att de ofta förväntar sig ett recept ? då väljer vi läkare alldeles för ofta den enkla vägen och skriver ut ett recept på bensodiazepiner, eller något av de nyare sömnmedlen. Och sömnproblem är vanliga; vart femte patient som går till läkare i primärvården söker för sömnproblem, säger han.
? Oftast beror patientens sömnproblem av faktorer i den psykosociala miljön. Bekymmer i familjen, arbete och relationer ger oro som leder till sömnstörningar. Personer med trygga sociala och ekonomiska villkor har sömnproblem i mindre omfattning, säger Christer Thernfrid.
En ordentlig anamnes behövs för att ta reda ut vad som orsakar sömnproblemen. Finns det något i livsstilen som kan ändras (se faktaruta med tips om förändringar som kan ge bättre sömn).
Ibland kan svaret på den enkla frågor ge värdefull information. Generaliserat kan man säga att den som inte kommer ihåg sina drömmar nog sover gott ? det vill säga att patientens problematik sannolikt handlar om annat än sömnstörningar. För att man ska komma ihåg drömmarna krävs att man vaknar till under några minuter; något som kan vara uttryck för sömnstörning.


Kroppsliga
och psykiska problem

Om sömnproblemen kvarstår efter att patienten prickat av punkterna på den sömnhygieniska listan kan läkaren ställa sig frågan om det finns någon somatisk eller psykiatrisk sjukdom som leder till problemen.
? Självfallet kan funderingar om sådana tänkbara diagnoser uppstå redan när patienten söker första gången. Men framför allt när det gäller ovanliga diagnoser kan det finnas skäl att avvakta med att dra igång en stor utredning från början, säger Christer Thernfrid.
Även läkemedel kan ha sömnstörningar som biverkan. Betablockerande blodtryckssänkare är ett välkänt exempel. Även vissa blodfettsänkande statiner utpekas. Enligt FASS så är sömnlöshet en vanlig biverkning (mer än en av hundra patienter) för atorvastatin (Lipitor), medan ?sömnsvårigheter? anges för cerivastatin (Lipobay) med samma frekvens. Däremot uppges inga sömnbiverkningar för simvastatin (Zocord), pravastatin (Pravachol) eller fluvastatin (Canef, Lescol).
Störningar i metabolismen, som hypotyreos, kan leda till trötthet, viktökning, håglöshet och sömnproblem. Med ett enkelt blodprov kan man bekräfta eller utesluta den diagnosen. Sömnbesvär kan bero på smärta orsakad av cancer eller annan sjukdom, antingen den är diagnostiserad eller ej. Psykiatriska åkommor kan åtföljas av sömnproblem.
? Vid depression är det vanligt att patienten inte sover bra. Där är det uppenbart att det är depressionen som primärt ska behandlas ? förbättras den blir sömnen oftast bättre, säger Christer Thernfrid.


Sova i sömnlabbet
Om man fortfarande inte kommer åt sömnproblemen efter att ha konstaterat att det finns några somatiska eller psykiatriska förklaringar kan det vara dags för en sömnutredning. En sådan kan påvisa, eller utesluta, att patienten har en primär sömnstörning.
Det innebär att man mäter ett antal olika parametrar medan patienten sover, antingen i ett sömnlaboratorium eller i hemmet. Man registrerar en lång rad parametrar som andningsmönster, EEG, syrgasmättnad i blodet, rörelsemönster, registrering av om vad som händer när man sover på rygg eller mage etc.
En inte ovanlig diagnos är sömnapnésyndrom (?snarkarsjuka?), ett tillstånd som bland annat kännetecknas av dålig sömn, många återkommande och långa andningsuppehåll och låg syrgasmättnad i blodet. Kraftiga ökningar av blodtrycket under kort tid ökar dessutom risken för hjärt-kärlsjukdom på lång sikt. 
 
Tips för bättre sömn
Det finns många detaljer där ändrade vanor, beteenden etc kan bidra till en bättre sömn, en bättre sömnhygien.
? Regelbundna sovvanor. Att lägga sig och gå upp vid ungefär samma tidpunkt varje dag, även vid ledighet.
? Minska koffeinintaget. Minska antalet koppar kaffe totalt, och undvik kaffe efter 15?16-tiden. Minska dessutom mängden coaldrycker och te, som även dem innehåller koffein, om än i mindre mängder.
? Minska rökning. Dra ner på antalet cigaretter eller sluta helt. Nikotinets centralstimulerande effekt kan störa sömnen.
? Undvik alkohol. Även små doser alkohol kan påverka sömnen negativt.
? Motionera mera. Ökad fysisk aktivitet befrämjar sömnen. Dock inte direkt före sänggåendet, vila ett par timmar efter motionspasset.
? Gå ner i vikt. Övervikt försämrar sömnen.
? Svalka, tystnad och mörker. Håll sovrummet svalt och mörkt. Håll sovrummet fritt från störande buller.
? Sov i sängen. Sömnen underlättas om man undviker sängen under dagen. Använd inte sängen som TV-soffa, eller för arbete.
? Gå upp. Det är bättre att gå upp och göra något annat om man sömnlös ligger och vrider sig i sängen.
? Mjölk och honungsmacka. En lättare måltid kan göra susen ? men undvik en större måltid. Honung sägs stimulera serotoninutsöndringen och befrämja en bättre sömn.