Annons
Läkemedelsverket om cannabisprodukter:
Myndigheter måste samverka bättre

Myndigheter måste samverka bättre

Läkemedelsverket efterlyser ökad samverkan och tydligare regler om cannabisprodukter med låg THC-halt.

1 sep 2022, kl 08:26
0

Annons

Cannabisprodukter med låg THC-halt (THC= den hallucinogena substansen tetrahydrocannabinol) behöver regleras och kontrolleras mer enhetligt. Det anser Läkemedelsverket som nu presenterar en delrapport inom regeringsuppdraget att analysera utvecklingen av låghaltiga beredningar med THC.

Undantag från narkotikaklassning

Cannabisprodukter med THC är generellt narkotikaklassade i vårt land. Men det finns ett undantag för så kallad industrihampa. För att räknas som industrihampa ska produkten ha en THC-halt på högst 0,2 procent och odlas för industriellt ändamål. Odlaren ska också ha ansökt om gårdsstöd hos Jordbruksverket.

Men även på en rad andra marknadsområden saluförs nu cannabisprodukter med låg THC-halt. Cannabisbaserade produkter som sägs ha låg THC-halt marknadsförs bland annat som läkemedel, livsmedel, djurfoder och kosmetika.

I dagsläget finns ett godkänt läkemedel i Sverige som innehåller THC. Det är munhålesprayen Sativex som även innehåller cannabidiol, CBD (ett annat icke narkotikaklassat ämne från samma växt). Detta läkemedel är godkänt för behandling av muskelstelhet vid multipel skleros.

Men Läkemedelsverket har också stoppat ett flertal produkter med CBD och låg halt THC som har marknadsförts för medicinsk användning utan att ha läkemedelsgodkännande.

Rörigt om cannabisprodukter med låg THC-halt

Eftersom cannabisprodukter med låg THC-halt förekommer på så många olika områden är det en rad olika myndigheter som arbetar med kontroll av sådana. Till dessa myndigheter hör Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Rättsmedicinalverket, Tullverket, Polisen och Åklagarmyndigheten

Läkemedelsverket anser att det behövs bättre samverkan mellan dessa myndigheter. Myndigheten framhåller också att det är alltför otydligt vilket regelverk som gäller för dessa produkter.

– Det övergripande målet med arbetet är att säkerställa kvaliteten på produkterna så att de är säkra för konsumenterna och att förhindra att olagliga produkter hamnar på den svenska marknaden, säger utredare Karolina Rosell på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Delrapporten lyfter också fram att det saknas samsyn på låghaltiga THC-beredningar inom EU. Samma produkt kan falla under olika lagstiftningar i olika EU-länder. Och alla länder har inte heller samma definition av vad industrihampa är.

Läkemedelsverket ska redovisa regeringsuppdraget i sin helhet 30 september 2023.