Annons

Mycket fusk vid internetförsäljning av läkemedel

Varje dag köper tiotusentalspersoner sina mediciner via
internet. En absolut majoritet av nätapoteken är inte godkända. De flesta saknar
också helt metoder för att skydda patientinformation, visar en ny rapport.

22 aug 2007, kl 11:42
0

Konsultföretaget Markmonitor, som arbetar för att skydda
olika företags varumärken, har gjort en stor genomgång av
försäljningen av olika läkemedel på internet. De har undersökt 3160 nätapotek
och mätt försäljningen av de tre mest sålda läkemedlen i USA samt de tre
preparat som det söks mest efter på internet. Företaget vill inte gå ut med vilka preparaten är, men det handlar om ett livstilsläkemedel, två kolesterolsänkare, ett sömnmedel, ett ångestdämpande och ett antipsykotiskt läkemedel.

Av de undersökta försäljarna var bara fyra godkända enligt
industrins ?Verified Internet Pharmacy Practice Sites?, en slags legitimation
för nätapotek. Tio procent av de undersökta nätapoteken skriver uttryckligen på
sina hemsidor att det inte behövs något recept. Över hälften har inget system
för säker dataöverföring, vilket gör att patienternas information inte skyddas.
Tjugo procent av de beställningsmejl som DataMonitors datorer lyckades fånga
upp innehöll okrypterad information om kunderna.

Priserna på läkemedlen skiljde sig också markant mellan de
godkända återförsäljarna och resten. Ett av läkemedlen kostade i snitt 10,85
dollar hos de godkända nätapoteken, och 2,72 dollar hos de andra. Enligt
rapporten är det priset så pass mycket lägre än all annan försäljning att det
tyder på att produkterna troligtvis är förfalskade.

Av de nätapotek som undersöktes hade 59 procent sin bas i
USA och 18 procent i England. Nätapoteken hade i genomsnitt var för sig 32 000
besökare per dag.