Annons
Mutation kan ge resistens mot bröstcancerbehandling
Foto: Istock

Mutation kan ge resistens mot bröstcancerbehandling

Vissa kvinnor kan därför behöva en annan typ av behandling än anti-östrogenbehandling, enligt en studie.

5 maj 2021, kl 08:15
0

En mutation kan ge resistens mot anti-östrogenbehandling vid bröstcancer. En liten del av de kvinnor som genomgått en bröstcanceroperation behöver därför kanske en annan typ av behandling, visar en studie vid Lunds universitet.

– Kan resultaten bekräftas i ytterligare studier skulle det vara relevant att screena för de mutationer vi tittat på, redan vid (en bröstcancer-)diagnos. Och då överväga andra behandlingsalternativ som fungerar bättre, säger Lao Saal, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Bröstcancer drabbar 10 000 svenskar varje år

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. I Sverige insjuknar cirka 10 000 kvinnor varje år. Det vanligaste är att det finns en så kallad östrogenreceptor i brösttumörerna. Därför behandlas kvinnor efter operationen med läkemedel som minskar östrogenreceptorns aktivitet och reducerar risken för återfall.

För några år sedan upptäcktes mutationer i genen för östrogenreceptorn hos kvinnor som hade fått anti-östrogenbehandling och sedan återfallit i cancer. På grund av mutationerna blev tumören resistent mot behandlingen.

I den nu aktuella studien bestämde sig forskarna för att titta närmare på dessa mutationer. Det forskarna har gjort är att analysera sekvenseringsdata från över 3 000 brösttumörer i en stor forskningsdatabas. Proverna har tagits innan behandling med läkemedel.

Högre risk att dö eller få återfall

Totalt 2 720 tumörer hade östrogenreceptorn och var därför aktuella för anti-östrogenbehandling. Av dessa fann forskarna 29 tumörer som hade någon av resistensmutationerna. Alla dessa förekom hos patienter som var äldre än 50 år.

– Vi undersökte om de resistenta mutationerna, som förekom före cancerbehandling, påverkade patienternas prognos och såg då att patienter med en mutation i sin primärtumör hade tre gånger högre risk för återfall och 2,5 gånger högre risk att dö. Kopplingen mellan mutationerna och dålig överlevnad sågs även efter statistiska korrigeringar för ålder eller för andra faktorer som kan påverka utgången för patienten, säger doktoranden Malin Dahlgren, i pressmeddelandet.

– Det bekräftar vad mindre studier tidigare visat, att mutationerna är ovanliga, men vi vet nu att de här resistenta mutationerna förekommer hos cirka 1 procent av bröstcancerfallen och vi är de första att visa att dessa patienter verkar svara sämre på hormonell behandling. Kan resultaten verifieras i ytterligare studier, kan det vara relevant att överväga andra behandlingsalternativ för de här patienterna, säger Lao Saal.