Möjligt medel vid sällsynt ögonsjukdom får särskild status

Ärftlig näthinnedegeneration är en sällsynt ögonsjukdom som ofta leder till blindhet. En läkemedelskandidat mot sjukdomen har nu klassats som så kallad Orphan Drug.

11 maj 2015, kl 10:53
0

Annons

Idag finns inte någon behandling för sjukdomen ärftlig näthinnedegeneration eller retinitis pigmentosa. Men EU-konsortiet Drugsford som är ett samarbetsprojekt inom EU har nu fått så kallad Orphan Drug-status för en möjlig behandling mot sjukdomen.

Än så länge har ett antal tester utförts i modellsystem med bra resultat och det dröjer fortfarande ett par år innan man kommer att kunna göra kliniska försök på människor. Men i och med att konsortiet, i vilket bland annat Lunds universitet ingår, nu fått särläkemedelsstatius för sin kandidat underlättas utvecklingen av behandlingen. Vid en eventuell behandling mot sjukdomen ger särläkemedelsstatus också 10 års ensamrätt på marknaden, vilket kan göra möjligheterna för en kommersialisering enklare.

I Sverige finns idag cirka 5 000 människor som drabbats av den här sjukdomen. Först mister man mörkerseendet, därefter får man så kallat tunnelseende och det slutar med att man blir blind eller i bästa fall får en svår synnedsättning.
Ögonforskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i konsortiet funnit en mekanism som kan påverka den process som gör att fotoreceptorerna i ögats näthinna bryts ned och dör.