Annons

Mia Höglin: ?Kunder och anställda bör få insyn?

? Sparplanen medför sämre service för kunderna. Vi tycker det är viktigt att både patienter och anställda får insyn i vad som är på gång och får en möjlighet att reagera innan det är för sent, säger Mia Höglin, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund. Vad är ni mest kritiska till?? Den största kritiken måste man rikta […]

24 jul 2002, kl 20:01
0

? Sparplanen medför sämre service för kunderna. Vi tycker det är viktigt att både patienter och anställda får insyn i vad som är på gång och får en möjlighet att reagera innan det är för sent, säger Mia Höglin, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.


Vad är ni mest kritiska till?
? Den största kritiken måste man rikta mot Apoteksbolagets ägare, staten, eftersom de trots de negativa effekterna håller fast vid det orimliga sparkravet, säger Mia Höglin. Men även sättet på vilket Apoteksbolagets ledning har hanterat detta är mindre bra. Vi hade önskat oss ett annat stöd och en annan handläggning från ledningen.
? Arne Björnberg säger att de planerade 25 apoteken skulle läggas ner i alla fall av rationaliseringsskäl. Det kan man ifrågasätta. Naturligtvis läggs apotek ner kontinuerligt under året, men inte så många. Och hur många nödvändiga apoteksetableringar måste utebli?
Andra sätt att sänka notan
Mia Höglin pekar också på olika förslag från Farmacevtförbundets sida om hur man skall klara av besparingskravet utan att det blir negativa konsekvenser för kunderna.
? Vi har lagt som förslag att vi skulle få mer utrymme för att verka professionellt, till exempel genom att regelmässigt utföra generisk substitution, om förskrivaren inte anger annat på receptet. Vi skulle också kunna sänka läkemedelsnotan genom att expediera mindre förpackningar. Genom att införa läkemedelsprofiler som arbetsmetod på apoteken kan läkemedelanvändningen optimeras och kostnader reduceras. Men med mindre personal på apoteken blir det svårare att kunna handskas med den typen av uppgifter.
För att man skall kunna spara in de 400 miljonerna behöver IT-stödet byggas ut, men fram till nu är det inget i det nya dataprogrammet som har minskat expeditionstiden, menar Mia Höglin. 
? Det är svårt att säga hur mycket det kommer att spara i tid. Det nya högkostnadsskyddet har förlängt expeditionstiden med 1,7 minuter per expedition, säger hon.
Nu pågår arbetet ute i grupperna med att besluta vad man kan spara in på. – Just nu är det ganska lugnt, säger Mia Höglin. Hur personalen agerar beror mycket på i vilken utsträckning man blir drabbad. Det är olika sparbeting som är lagt på olika apoteksgrupper och en del blir betydligt mer drabbade.
Apoteksgrupperna har produktivitetstalen relaterade från bästa till sämsta och det är ett krav att alla skall lyfta sig mot den övre kvartilen.
? Det gör att det blir olika krav på olika apoteksgrupper, säger Mia Höglin. Men fram till styrelsemötet den första december är det fortfarande oklart hur besparingarna kommer att slå. Vi har företagscentrala MBL-förhandlingar den 21 november. Då måste förslaget på verksamhetsplanering för 1998 i alla fall vara framlagt.
Lokal opinion lönar sig.
Fram till dess finns det möjlighet att påverka besluten, menar Mia Höglin. Det finns apotek där man har dragit tillbaka hot om nedläggning tack vare en stark opinion.
? Det har vi sett exempel på i Skåne. Med en stark opinion från allmänheten, och även från Landstingens sida, kan förslagen påverkas. Därför är det viktigt att allmänheten får vetskap om nedläggningarna i tid innan det klubbas den första december, säger Mia Höglin.
Apoteksanställda över hela landet har skickat protestskrivelser till Apoteksbolagets styrelse och till Socialdepartementet.
Till Farmacevtförbundet har det sammanlagt kommit in över 20 000 namnunderskrifter som har gått direkt till departementet. Även PRO och flera patientorganisationer har protesterat.