Annons

Arne Björnberg: ?Nedläggningarna är en liten del i besparingarna?

? Apoteksnedläggningarna bidrar väldigt lite till besparingarna, säger Arne Björnberg, VD i Apoteksbolaget. De har en oproportionerlig liten betydelse i det stora hela. Under 1998 gör vi ingenting som är oförenligt med normalt professionellt företagslederi. Skulle det i alla fall ha lagts ner 25 apotek?? Vi hade säkert inte varit lika resoluta. Men de apotek […]

24 jul 2002, kl 20:01
0

? Apoteksnedläggningarna bidrar väldigt lite till besparingarna, säger Arne Björnberg, VD i Apoteksbolaget. De har en oproportionerlig liten betydelse i det stora hela. Under 1998 gör vi ingenting som är oförenligt med normalt professionellt företagslederi.
Skulle det i alla fall ha lagts ner 25 apotek?
? Vi hade säkert inte varit lika resoluta. Men de apotek som läggs ner under 1998 är sådana apotek som vi troligen inte skulle ha fattat etableringsbeslut om idag. Det var säkert rätt när de etablerades, men omvärlden ändras.


Koncentrera kompetens
Arne Björnberg tar apoteket i Finntorp i Nacka utanför Stockholm som exempel. Det är ett apotek i ett köpcentrum som inte längre är levande och med en vårdcentral utan läkare. Det finns liknande exempel över hela landet. Arne Björnberg tycker att det är bättre att koncentrera farmacevter till apotek där man har kunder – då gör man störst nytta.
Men det finns ofta stark opinion att behålla apotek och i Skåne har man med lokala aktioner lyckats stoppa nedläggningar.
? Ja tyvärr skulle jag vilja säga. Historiskt har det ju också visat sig att lokala aktioner drivit fram etablering av apotek med tvivelaktigt underlag mot bättre vetande. De har heller aldrig gått ihop, säger Arne Björnberg.
? När det börjar vara ett antal mil till närmaste apotek så har vi en betydligt större tolerans för bristande ekonomi.


Till kärnverksamheten
När det gäller Giftinformationscentralen och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, AB (IHE) undersöker Apoteksbolaget möjligheterna att finansiera den typen av verksamhet på andra sätt än via sin marginal. Giftinformationscentralen hamnade hos Apoteksbolaget 1985 därför att det inte fanns någon annan lämplig finansiär.
? Vi tycker fortfarande att det är en alldeles utmärkt del av vår verksamhet, men vi kan inte finansiera den med de krav som riksdagen har ställt på oss vad gäller vår kostnadstäckning, säger Arne Björnberg. I den frågan kommer styrelsen att kommunicera med regeringen. Karolinska Institutets forskning om läkemedel är också något som vi knappast kan fortsätta att finansiera.
? IHE har presenterat en plan som gör att Apoteksbolagets kostnad minskar väsentligt, säger Arne Björnberg. IHE är ett konsultföretag och det handlar om att öka graden av affärsorientering i IHE utan att rubba verksamhetens vetenskapliga inriktning.


I sista hand
Arne Björnberg poängterar att neddragning av personal utöver de första planerade 300 och nedläggning av apotek utöver de cirka 25 är de åtgärder som skall tillgripas i absolut sista hand, särskilt apoteksneddragningarna. En förutsättning för det skall vara tänkbart att göra ytterligare personalneddragningar, utan att det får direkt menliga effekter, är att verksamhetsstödet i form av främst IT fungerar.
Hittills har det snarare gett längre handläggningstider?
? Ja tyvärr har det varit så hittills. Men en grupp som arbetar med att höja prestandan har just presenterat resultat från labbtester som visar en reduktion i svarstid på 80 till 90 procent.
När räknar ni med att det skall ge besparing i tid?
? Jag hoppas på februari 1998. Införandet av apotekskortet som har gått som pilotprojekt i Värmland är ett lysande exempel på det, säger Arne Björnberg.