Annons

?Logiskt flytta huvudkontoret till USA?

Pharmacia & Upjohn samlar hela ledningen för bolaget i nya lokaler på amerikanska östkusten. Avvecklingen av det nuvarande kontoret ska gå snabbt. Koncernchefen Fred Hassan räknar med att själv ta plats i det nya huvudkontoret runt årsskiftet.

24 jul 2002, kl 20:06
0

I mitten av oktober meddelade Pharmacia & Upjohn att koncernledningens kontor i London läggs ner. Ledningen ska sitta tillsammans med den nordamerikanska marknads- och försäljningsorganisationen i nya lokaler på amerikanska östkusten.
Någon definitiv lokalisering meddelades inte vid detta tillfälle, mer än att platsen kommer att ligga i det område där flera andra stora läkemedelsföretag har sina huvudkontor.
Beslutet berör inte direkt några personer i Sverige. Däremot berörs ungefär 600 av 6 300 anställda vid kontoret i Kalamazoo (där Upjohn tidigare hade sitt huvudkontor) och cirka 70 personer vid kontoret i London.
Beslutet är en tydlig markering av hur viktig den amerikanska marknaden är för läkemedelsföretag.
? Lyckas ett läkemedelsföretag inte i USA, så har det svårt att lyckas överhuvudtaget, säger Sören Densjö, informationschef för Pharmacia & Upjohn Sverige.
Och den svaga försäljningsutvecklingen för företaget i USA har varit en besvikelse och ligger bakom beslutet att flytta ledningen till den största marknaden.


London en parentes
Att London blev en parentes som lokalisering av Pharmacia & Upjohns ledning är inte överraskande, menar Sten Westerberg. Han är idag läkemedelsanalytiker på Föreningssparbanken, men bevakade fusionen mellan företagen som journalist på tidningen Veckans Affärer.
? London var en kompromiss i en affär mellan två ungefär lika stora deltagare. Det beslut som Fred Hassan nu tagit verkar vara ett logiskt och rationellt steg i företagets mognad. Nu bekräftas det ytterligare att Pharmacia & Upjohn är ett amerikanskt företag och inte ett svenskt, säger Sten Westerberg.
Före fusionen förespråkade amerikanarna att ledningen skulle sitta i USA och svenskarna att den skulle finnas i Sverige, eller åtminstone i Europa. London blev en kompromiss mellan Milano, Stockholm-Uppsala och Kalamazoo.
? London var den attraktivaste lösningen under en period. Nu har Fred Hassan slagit fast att den nuvarande organisationen med uppdelad ledning är för otymplig. Den nya lösningen har kommit till för att vi ska åstadkomma det viktigaste ? tillväxt, säger Sören Densjö.
Sören Densjö framhåller noga att ledningens flytt till USA inte innebär att Sveriges roll för företaget minskas. För närvarande investerar företaget två miljarder kronor i Uppsala och Stockholm.
? Att chefen för Europa, Toni Weitzberg, sitter i Stockholm är ingen nackdel när kontoret i London avvecklas, säger han.
Eftersom utveckling av nya läkemedel kräver ekonomiskt starka och stora företag så var det säkert nödvändigt för Pharmacia att hitta en partner. Men man kanske skulle ha haft mer tid om inte huvud-ägarna Volvo och svenska staten varit så angelägna att få sälja sina aktier.


Fusionen kan lyckas
Fusionen var en ägarlösning och inte industriellt betingad. Men i det långa loppet kan det ändå visa sig att det blev en bra lösning. Alternativet kunde annars ha blivit att ett annat stort företag tagit över Pharmacia. Om denna utveckling hade varit bättre eller sämre för de anställda på Pharmacia är omöjligt att säga.
Men så här i efterhand finns det säkert många som gärna sett en annan lösning som varit mer tilltalande från ett svenskt perspektiv.
Astra-Pharmacia kunde ha varit en intressant fusion. Astras klassiska läkemedelskemiska kompetens och Pharmacias kunnande inom bioteknik kompletterade varandra. Företagen hade heller ingen överlappande verksamhet, vilket är en stor fördel när läkemedelsföretag går samman.
Men enligt bedömare Läkemedelsvärlden talat med fanns det för ?många tuppar? inblandade för att en sådan affär skulle kunna genomföras. En slående parallell är när planen på att fusionera Volvo och Saab sprack.