Annons

Metylfenidat vid ADHD får fortsatt klartecken

Den europeiska läkemedelskommittén, CHMP, har kommit fram till att
nyttan med metylfenidat överväger riskerna för behandling av barn och
ungdomar med ADHD. Men produktinformationen kommer att uppdateras
skriver kommittén efter att ha utrett frågan.

23 jan 2009, kl 11:43
0

Annons

Det finns två typer av läkemedel som är godkända för behandling av ADHD hos barn, de som innehåller det centralstimulerande metylfenidat (Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin) och sådana som innehåller atomoxetin (Strattera). Behandlingen med de narkotikaklassade preparaten har varit kontroversiell och rapporter har kommit om allvarliga biverkningar har kommit, framför allt från USA. Ett av orosmomenten har varit att metylfenidat kan ge upphov till och förvärra depressioner, självmordstankar, psykoser och manier.

CHMP har nu kommit fram till nyttan överväger riskerna vid behandling med metylfenidat men patienter som får läkemedlen ska hållas under noggrann uppsikt av läkare. Den information som CHMP vill ska stå i produktinformationen är att alla patienter ska utredas med avseende på kardiovaskulära hälsotillstånd och att dessa ska följas noga under hela behandlingen. Patientens längd och vikt ska också kontrolleras löpande.

I Sverige är läkemedel med metylfenidat försedda med varningstexter och i höstas kom Läkemedelsverket med uppdaterade riktlinjer för farmakologisk behandling av ADHD. Enligt dem ligger dessa i linje med vad CHMP nu kommit fram till.