Annons
Cellbaserat vaccin får ok av EMEA

Cellbaserat vaccin får ok av EMEA

Det första cellbaserade vaccinet mot pandemisk influensa har fått
godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Men än så länge
finns bara en prototyp eftersom det framtida influensaviruset inte är
känt ännu.

23 jan 2009, kl 13:04
0

Annons

Det är företaget Baxter som utvecklat det cellbaserade vaccinet Celvapan mot influensaviruset H5N1. I veckan utfärdade den europeiska läkemedelskommittén CHMP ett positivt omdöme för vaccinet. Situationen är lite speciell när det gäller ett cellbaserat influensavaccin och det positiva omdömet föregår ett godkännande av ett prototypvaccin.  

Prototypvaccinet, eller mock-up-vaccinet som det också kallas, har samma sammansättning och tillverkningsförfarande som ett kommande pandemivaccin. Men eftersom den verkliga pandemistammen inte är känd, och inte blir det förrän vid ett utbrott, innehåller vaccinet en annan influensastam. Om Världshälsoorganisationen officiellt meddelar att en pandemi har brutit ut kan ett vaccin med den då aktuella virusstammen snabbt att få ett godkännande.

Det positiva omdömet från CHMP grundar sig på ett kliniskt utvecklingsprogram med bland annat fas 3-prövningar som visar att vaccin mot två olika H5N1-stammar gav ett skyddande immunsvar.