Mer TBE-vaccin till Sverige ska förhindra brister
Både antalet TBE-fall och antalet TBE-vaccinerade har ökat kraftigt de senaste åren.

Mer TBE-vaccin till Sverige ska förhindra brister

Stigande vaccinationsvilja har fått tillverkarna av TBE-vaccin att öka leveranserna inför årets fästingsäsong.

18 apr 2019, kl 10:30
0

Annons

Antalet som insjuknar i fästingburen hjärninflammation, TBE (Tick borne encephalitis), i Sverige har de senaste åren ökat kraftigt. En mycket tydlig ökning skedde från år 2016 till 2017 då det genomsnittliga antalet TBE-fall per 100 000 invånare fick upp från 2,38 fall till 3, 86 fall.

Även i fjol låg de konstaterade TBE-fallen kvar på samma höga nivå som året före – totalt 385 fall rapporterades under 2018. Detta innebär nästan en fördubbling av antalet årliga fall jämfört med för tio år sedan.

TBE är en allvarlig hjärninflammation som akut kan ge hög feber, svår huvudvärk och till och med kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda, men många får långdragna besvär.

Samtidigt som antalet fall går upp, är det också att fler som väljer att vaccinera sig mot TBE.

Eftersom TBE-vaccinering ligger utanför det nationella vaccinationsprogrammet saknas en samlad statistik över hur många som vaccinerar sig och vilka som väljer att göra det. Men de två bolag som levererar TBE-vaccin till den svenska marknaden, Pfizer och GSK, har rapporterat en stadig ökning av antalet sålda vaccindoser de senaste åren.

I fjol sålde de två bolagen tillsammans drygt 1,2 miljoner doser TBE-vaccin i Sverige, enligt statistik sammanställd av företaget IQVIA. Det innebar en fördubbling på två år och en ökning med 170 procent sedan 2015.

Under förra säsongen tog också TBE-vaccinet periodvis slut på flera håll i landet.

Hur 2019 års fästingsäsong blir är svårt att förutsäga. Men vaccinbolagen räknar med ett fortsatt ökat intresse för att TBE-vaccinera sig. De kommer att därför öka leveranserna till Sverige i år för att förhoppningsvis undvika bristsituationer.

– Vi har i år ökat antal doser till Sverige med 14 procent, framhåller kommunikationschef Ulrika Goossens, Pfizer AB.

Och Daniel Bergfeldt, affärsområdeschef för vacciner på GSK, meddelar att även hans bolag ”tagit höjd” för en stigande vaccinationsvilja när det gäller TBE i Sverige genom att öka de planerade leveranserna.

Vilka rekommendationer som ges om TBE-vaccinering skiljer från region till region. Skillnaderna beror bland annat på de stora variationerna mellan olika delar av landet när det gäller förekomsten av fästingar som bär på TBE-virus och därmed när det gäller hur vanligt det är att människor smittas.

Län som länge räknats som riskområden är Stockholms, Uppsala, Sörmlands och Västmanlands län. Men de allra senaste åren har det även synts en ökning i andra delar av landet.

– Generellt kan man säga att TBE sprider sig västerut i landet, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

– Det är sannolikt flera olika faktorer som påverkar. Sådana faktorer är bland annat antalet värddjur för fästingen – till exempel rådjur och gnagare –  antalet fästingar och andelen fästingar som bär på TBE. Klimatförändringarna kan dessutom göra att vi får längre fästingsäsonger vilket också kan bidra till en ökning av TBE.

En del regioner, till exempel Region Stockholm, har valt en bred rekommendation som säger att barn och vuxna som tänker vistas i naturen bör vaccinera sig. Andra regioner, exempelvis Västra Götalandsregionen, publicerar varje år nya riskområdeskartor som pekar ut områden där många blivit smittade och där det är viktigt att vara vaccinerad.

Hittills är det bara en region, Region Sörmland, som erbjuder invånare kostnadsfri TBE-vaccinering. Barn och ungdomar i åldrarna 3-19 år får sedan 2018 TBE-vaccin avgiftsfritt i Sörmland.

Flera andra regioner diskuterar att följa efter, men ännu har inga sådana beslut fattats.

Region Stockholm lät, som Läkemedelsvärlden rapporterat, tidigare Folkhälsomyndigheten göra en hälsoekonomisk analys av att införa gratis TBE-vaccin i Stockholms län. Analysen kom fram till att ett sådant införande inte vore kostnadseffektivt.