Medivir köper mer forskning

Det svenska företaget Medivir utökar sin projektportfölj inom bland annat hepatit C genom förvärv från Novadex Pharmaceuticals.

10 sep 2012, kl 12:08
0

Annons

I Medivirs förvärv ingår bland annat forskningsprojekt och teknologier som ska stärka företagets position och förbättra arbetet med sina egna läkemedelskandidater inom området virologi.

Forskningsportföljen från företaget Novadex Pharmaceuticals inkluderar bland annat så kallade kallad prodrug-tekniker. Dessa ska enligt ett pressmeddelande från Medivir användas för att förbättra de farmakokinetiska egenskaperna i både proteashämmare och nukleosidanaloger som ingår i Medivirs befintliga läkemedelskandidater.

Medivir gör en engångsbetalning för projekten och framöver kan de komma att göra vissa delbetalningar beroende på hur projekten utvecklas.