Annons

Cellgifter ger inte för tidigt födda

Barn vars mödrar behandlas med cellgifter under graviditeten har en lägre födelsevikt än andra. Men behandlingen tycks inte öka risken att födas för tidigt.

10 sep 2012, kl 10:21
0

Annons

Det är fortfarande relativt okänt hur mycket fostren påverkas av att modern behandlas med cellgifter mot bröstcancer under graviditeten. Forskare har i en studie undersökt 413 kvinnor från sju europeiska länder som alla hade tidig bröstcancer. 197 av kvinnorna fick cellgiftsbehandling mot bröstcancern.

Forskarna kunde se att de barn som utsatts för cellgifter hade en lägre födelsevikt. Däremot kunde inte forskarna med statistisk säkerhet visa att kvinnor som fått cellgiftsbehandling fick fler för tidigt födda barn, alltså barn födda före vecka 37.

Drygt tio procent, 40 av 386, av barnen föddes med missbildningar eller komplikationer, något som var de starkt kopplat till födsel före vecka 37. Av 191 barn som fötts före vecka 37 hade 31 komplikationer, att jämföra med 5 barn av 195 som fötts efter vecka 37. Två av barnen dog, men enligt forskarna var dödsfallen snarare kopplade till för tidig födsel än att de utsatts för cellgifter.

Studien visade också att medianen för sjukdomsfri överlevnad hos kvinnor som påbörjade cellgiftsbehandling under förlossningen var 70,6 månader, medan den var 94,4 månader hos kvinnor som påbörjade behandling efter förlossningen. Däremot hade de kvinnor som behandlades under graviditeten ett mer framskridet stadium av sjukdomen.

Inget av barnen utsattes för cellgiftsbehandling under den första trimestern.

Studien har publicerats i  Lancet Oncology.