Annons

Meda förlänger livet för Cross Pharma

Parallellimport av läkemedel till Sverige startades av Cross Pharma. Pionjärföretaget är numera ett varumärke för Meda, som tack vare parallellimporten tillförs resurser för satsningar inom inlicensierade originalläkemedel.Cross Pharma i Täby utanför Stockholm var först att parallellimportera läkemedel till Sverige och dominerar parallellhandeln omsättningsmässigt. Men redan tidigt fanns funderingar om livet efter parallellimporten.Samtidigt fanns agenturföretaget Meda […]

11 jul 2002, kl 18:35
0

Parallellimport av läkemedel till Sverige startades av Cross Pharma. Pionjärföretaget är numera ett varumärke för Meda, som tack vare parallellimporten tillförs resurser för satsningar inom inlicensierade originalläkemedel.
Cross Pharma i Täby utanför Stockholm var först att parallellimportera läkemedel till Sverige och dominerar parallellhandeln omsättningsmässigt. Men redan tidigt fanns funderingar om livet efter parallellimporten.
Samtidigt fanns agenturföretaget Meda i Göteborg som på senare tid sargats av uppsagda avtal. Bland annat förlorades en årlig försäljning på 100 miljoner kronor när tyska Knoll i förtid sade upp avtal. Generika och inlicensieringar fanns med i företagets funderingar om framtiden.
Ägarna bakom företagen fann att deras målsättningar kompletterade varandra, vilket ledde till att Meda köpte Cross Pharma i början av sommaren.
? Cross Pharma ville komma in på generika och inlicensieringar av originalläkemedel ? något som Meda ju redan jobbade med, säger Staffan Thunell, marknadschef på Meda AB.
Det handlade om att kunna skapa affärer för Cross Pharma i framtiden när parallellimporten börjar vika. Staffan Thunell tror att parallellimporten kommer att ha åtminstone fem till åtta år på sig, men den kommer snart att kulminera:


?Avtar efter 2001?
? Vi bedömer att parallellimporten kommer att fortsätta öka fram till 2001, men att den därefter kommer att avta. Skälet är att patenten för många storsäljare, inte bara Losec, kommer att gå ut under de första åren efter millennieskiftet. Men fortfarande introduceras nya läkemedel med stora prisskillnader inom EU, säger han.
När patent går ut brukar priserna på originalläkemedlet rasa, vilket också slår undan benen för parallellimporten ? den prisskillnad man kan hitta mellan olika länder blir helt enkelt för liten.
Fallet Imdur illustrerar något liknande. År 1998 parallellimporterades Imdur för 30 miljoner kronor, det vill säga en tredjedel av försäljningen. I september sänktes AstraZenecas pris på Imdur kraftigt när medlet togs upp på referensprislistan, varefter parallellimport blev ekonomiskt ointressant.
? Vi kan konstatera att parallellimporten gjort sitt när det gäller Imdur, kommenterar Staffan Thunell.


Sparsmakade
Man skulle kunna anta att Cross Pharma som dominerar parallellimporten i Sverige också skulle ha flest läkemedel på marknaden. Men så är inte fallet. Meda/Cross Pharma har bara drygt hälften så många godkännanden som Orifarm som har flest.
? En produkt bör omsätta åtminstone 30 miljoner kronor för att vara intressant, det vill säga vara lönsam för oss och ha en reell besparingspotential för samhället. Produkter med liten omsättning omintetgör besparingen för samhället genom det extraarbete de medför på apoteken, säger Staffan Thunell.
Vid sidan av detta måste man vara förvissad om att kunna garantera hög leveranssäkerhet.
? Vi vill inte riskera vårt goda rykte genom att vi inte klarar vårt åtagande gentemot apoteken. Vi väljer bort en lönsam produkt om vi inte kan garantera leveranser, säger han.
Som de flesta andra parallellimportörer hämtar Cross Pharma sina läkemedel från länder i södra Europa, främst Grekland, Italien och Spanien. Nyligen sänkte den spanska staten läkemedelspriserna med uppemot 10 procent, något som gynnat ytterligare leveranser från Spanien.


Lite receptfritt och generika
Receptfria produkter tillhör ovanligheterna hos parallellimportörerna. Cross Pharma har godkännanden för håravfallsmedlet Regaine, nikotinmedlet Nicorette och svampmedlet Fungoral. Det senare säljs, medan Nicoretteförsäljningen upphör vid årsskiftet. Regaine importeras för närvarande inte.
Det finns enligt Staffan Thunell inga principiella skillnader mellan receptbelagda och receptfria läkemedel. Att de senare förekommer lite beror sannolikt på att de inte är ekonomiskt intressanta för parallellhandel.
Inte heller storsäljande OTC-läkemedel som innehåller paracetamol eller acetylsalicylsyra parallellimporteras.
Samma resonemang gäller för generika. Det är uppenbart svårt att hitta goda affärer bland läkemedel som inte skyddas av substanspatent.


Viktiga förpackningar
Vid sidan av lägre pris och hög leveranssäkerhet är förpackningarnas kvalitet viktig när det gäller framgång för ett parallellimporterat läkemedel.
? Vi ägnar stor uppmärksamhet åt detta och har höga ambitioner. Importören ska klart framgå, liksom tydlig information om förpackningen innehåller blister med avvikande namn, till exempel att det kan stå ?Antra? på Losec-blistren, säger Staffan Thunell.
Företaget har nyligen infört punktskrift på samtliga förpackningar. Bipacksedlar med punktskrift kan beställas från företaget och patientinformation på de sex vanligaste invandrarspråken kan hämtas från Cross Pharmas hemsida. Apotek utan tillgång till Internet kan beställa patientinformationen från företaget.