Annons

?Paranovas framgång vilar på apotekens förtroende?

Danska Paranova är ett av de största företagen inom parallellimport och verksamt i alla nordiska länder. För det svenska dotterbolagets VD Ulf Janzon gäller det att vinna apoteksfarmaceuternas förtroende ? ?annars överlever vi inte som företag?.

11 jul 2002, kl 18:36
0

En utredning om parallellimportens juridiska förutsättningar i Danmark. Så började parallellimporten i Skandinavien i slutet av 1980-talet. För juristerna på den advokatbyrå som gjorde utredningen fann en så intressant affärsidé att de sadlade om, när uppdraget var avklarat.
De bildade Paranova, och blev därmed det första företaget i Norden som parallellimporterade läkemedel. Moderbolaget  ligger i Ballerup utanför Köpenhamn och idag har företaget dotterbolag även i Norge, Finland, Sverige och Österrike.
Apotekaren Ulf Janzon leder det svenska dotterföretaget Paranova Läkemedel AB. Det är ett av de tio företag som parallellimporterar läkemedel till Sverige. Han företräder dessutom parallellimporten som ordförande i en förening där samtliga Sveriges parallellimporterande företag ingår.
Det viktigaste ledordet för Ulf Janzon är professionalism. Vilka framgångar företaget får uppleva är ett mått på hur väl man lyckas förverkliga ledordet i daglig praxis.
? Är vi bara tillräckligt professionella med det vi gör, så kommer också framgången, säger han.
Med professionalism avser han framför allt att företaget lyckas få förtroende hos farmaceuterna ute på landets apotek. Att misslyckas i detta avseende vore oprofessionellt.


Exemplet Pulmicort
En parallellimportör har få faktorer att jobba med. Lågt pris är viktigt, men hög kvalitet på förpackningar och leveranser är lika viktigt.
? Förtroendet hos apoteken handlar ytterst om leveransförmåga. Är inte denna på topp överlever vi inte som företag, säger Ulf Janzon.
Företaget måste bidra till att skapa trygghet för farmaceuter på apoteken liksom apotekskunderna. Utan tryggheten blir det svårt att upprätthålla den medicinska kvaliteten i läkemedelsanvändningen. Och tvivlar farmaceuterna inför företagets produkter blir det svårt.
? Minsta osäkerhet hos apotekspersonalen kan innebära att det inte är vår förpackning som väljs nästa gång, säger Ulf Janzon.
Pulmicort Turbuhaler illustrerar de hinder parallellimporten kan möta.
? Parallellimportörer levererar inhalatorer som tillverkas i samma fabrik som AstraZenecas egna. Trots att det är identiska läkemedel så har andelen reklamationer varit större för parallellimporterade förpackningar.
Trots att AstraZenecas egen kontroll inte funnit några fel, har fler patienter uppgett bristande effekt av parallellimporterat Pulmicort.
? Det handlar uppenbart om psykologiska faktorer. Men vi accepterar alltid kundens klagomål och föreslår apoteken att de ska lämna ut den direktimporterade produkten till dessa patienter. Vi tar hellre en minskad försäljning i det korta perspektivet för att behålla vårt anseende och förtroende på apoteken i det längre perspektivet, säger Ulf Janzon.


Protester från industrin
Parallellimporten är ett rött skynke för den del av läkemedelsindustrin som forskar fram nya läkemedel.
Men den tandagnissel som förekommer där är något av ett spel för galleriet. Det anser Ulf Janzon, som ser motståndet som ett uttryck för behovet av en yttre fiende.
? De forskande företagen har under lång tid haft höga vinstmarginaler. Detta  försöker industrin tona ner genom att påstå att parallellimporten hotar forskningen, säger han.
Det finns en historisk parallell.
? För 15 år sedan var det generikaföretagen som hotade forskningen ? men se vad som hände. När den offentliga retoriken avklingat köpte man upp generikaföretagen. Idag kontrolleras merparten av generikaförsäljningen av de stora läkemedelsföretagen, säger Ulf Janzon.
? Växer sig parallellimporten tillräckligt stark får vi sannolikt se en upprepning, spår han.
 Men behovet av en yttre fiende som hotar forskningen kommer att finnas kvar, anser Ulf Janzon. Frågan är hur nästa spöke ser ut.


Anpassning till ändrad omvärld
Parallellimport sker idag från de flesta EU-länder. Tre faktorer är viktigare än andra för valet av inköpsland: pris, leveranssäkerhet och minsta möjliga skillnad jämfört med den direktimporterade produkten (både avseende namn och kemisk sammansättning). Leveranssäkerheten beror i sin tur på tillgången till grossister och tillräckliga volymer. För parallellimportören gäller det att väga samman dessa faktorer.
Ulf Janzon nämner Imigran som exempel. I Grekland är priset lågt, men tillgången är dålig på grund av små volymer. I Italien är priset högre, men tillgången desto bättre. Var ska man köpa Imigran?
? Vårt svar är Italien, men en av mina konkurrerande kollegor valde Grekland, säger han.
Parallellimportens förutsättningar kan förändras snabbt. En devalvering kan i ett slag skapa nya möjligheter. För att kunna utnyttja detta har därför många parallellimportörer tillstånd att importera samma läkemedel från flera olika länder.
? När Grekland devalverade häromåret blev det mera intressant att köpa därifrån. Och nyligen sänkte Spanien sina priser, vilket gynnar handel därifrån, säger Ulf Janzon.
Annars är inte Grekland något favoritland:
? Det är ett litet land med begränsad erfarenhet av parallellexport ? vilket oftast innebär en lägre leveranssäkerhet. Favorit är annars Storbritannien, som var särskilt lönsamt för tre år sedan, när pundet fortfarande var rätt svagt i förhållande till kronan.
Andra favoritländer är Finland och Spanien och?
? Frankrike kommer att bli allt intressantare framöver, medan Italiens betydelse kommer att minska. Där finns en tydlig strategi från myndigheterna att höja priserna, vilket gör parallellimport därifrån mindre intressant spår Ulf Janzon.


Ett starkt varumärke
En förutsättning för parallellimport, oavsett om det gäller läkemedel eller en annan produkt, är ett starkt varumärke.
Även om det främst är en sak för företaget som säljer ?originalet? så ligger det även i parallellimportörens intresse att vårda varumärket.
? Om något riskerar att solka ner ett varumärke gör vi allt för att förhindra att så sker, säger Ulf Janzon.
Bland annat vill Paranova, tillsammans med de andra svenska parallellimportörerna, etablera en praxis i både den svenska och den europeiska parallellimportörföreningen som innebär att parallellimportföretagen aktivt ska delta i kampen mot förfalskningar och gråimport.
Även om förfalskningar är ovanliga så förekommer det. Ett av de mer kända exemplen som hittills upptäckts inom EU/EES gäller parallellimport av Zantac till Storbritannien från Grekland. Detta upptäcktes av en parallellimportör som slog larm till den engelska läkemedelsmyndigheten och till GlaxoWellcome.
? Detta är ett område där tillverkare och parallellimportörer har ett gemensamt intresse. Bara på Paranova ser vi varje vecka minst 100 000 förpackningar, vilket innebär att vi kan bidra till att olagliga produkter upptäcks. Vårt förslag går ut på att det ska vara en skyldighet för alla inom parallellhandeln att alltid informera myndigheter och berörda företag vid eventuell misstanke, säger Ulf Janzon.


Lever som han lär
Om inte världens handelssystem revolutioneras kommer parallellimport och direktimport att fortsätta stå för små rännilar i världens handel. Ulf Janzon bidrar själv i den lilla skalan ? han har direktimporterat sin bil från Danmark. Och tapeterna till den egna bostaden hittade han i London ? halva priset jämfört med Stockholms butiker. Så han kan nöjt njuta av sina egenimporterade Laura Ashley-tapeter.
Tapeterna blev därmed samtidigt en illustration till att priset kan variera på en fri marknad ? alltså även om staten inte reglerar prissättningen.
Man skulle kunna tro att en parallellimportör, som utnyttjar att EU-ländernas myndigheter reglerar läkemedelspriser så att parallellimporten kan frodas skulle applådera prisreglering.
Men trots att hans företag gynnas av regleringar vill Ulf Janzon egentligen såga av den gren han sitter på.
? Jag har alltid förespråkat fria priser på läkemedel. Men systemen är som de är. Det får vi leva med ? och av, konstaterar han.