Med uppdrag att skrota monopolet

Med uppdrag att skrota monopolet

Lars Reje är mannen som ska rita om den svenska
läkemedelskartan. För Läkemedelsvärlden avslöjar ekonomen som ska liberalisera medicinförsäljningen i Sverige att han gillar Apoteket AB.

30 aug 2007, kl 11:46
0

I dagarna presenterade Lars Reje sitt delbetänkande i Apoteksmarknadsutredningen om
läkemedelsförsörjning till sjukhus. När Läkemedelsvärlden träffar honom har han
just lagt sista handen vid betänkandet.
? Nu är det skickat till tryck och jag kan inte göra något
mer åt det. Nu arbetar jag på huvudbetänkandet och det är rätt omfattande säger
han i ett understatement.

Ja, och du har inte särskilt lång tid på dig. Är det
verkligen sant att du enbart arbetar 20 procent av din arbetstid med utredningen?

? Jag får betalt 20 procent av vad jag normalt får betalt,
men jag räknar med att under det kommande halvåret arbeta minst hundra procent
med det här.

Det var förra vintern som Göran Hägglunds närmaste
medarbetare, statssekreterare Karin Johansson, ringde Lars Reje för att höra om
han ville bli regeringens särskilda utredare med uppgift att förbereda
omregleringen av apoteksmarknaden. Eller i klartext: bli mannen som bestämmer
hur det statliga monopolet på läkemedelsförsäljning ska skrotas.
Lars Reje berättar att han tände på uppgiften direkt.
? Jag har en mycket stark tro på det kreativa i en marknad
med flera aktörer. Att då få arbeta med att avveckla ett av de stora monopolen
inom hälso- och sjukvården är självklart utmanande.

Lars Reje säger att en av de viktigaste anledningarna till
att låta andra aktörer än staten sälja läkemedel är att möta människors skilda
behov.
? Stora organisationer som inte är utsatta för konkurrens
tenderar att inte bli tillräckligt lyhörda för människors behov.

Det råder inga tvivel om att Lars Reje anser att en
avveckling av monopolet är bra för Sverige. Det kan därför tyckas
motsägelsefullt att han är positiv till statliga Apoteket.
? Jag vill verkligen understryka att Apoteket inte är ett
dåligt företag. Det är en organisation med hög kompetens som är uppskattad av
de flesta kunderna. Undersökningar visar att allmänheten i Sverige har högt
förtroende för farmacevter. Det gäller i och för sig även farmacevter i andra
europeiska länder, men är ändå en indikator på att Apoteket har ett gott
renommé.

När Läkemedelsvärlden träffar Lars Reje har han varit ute
med segelbåten i fyra veckor och har just anlänt till Stockholm. Men någon
traditionell semester har det inte varit fråga om.
? Jag har varit uppkopplad hela tiden.

Lars Rejes arbete med hälso- och sjukvård sträcker sig mer
än 30 år tillbaka i tiden. Han har tidigare arbetat som sjukhusdirektör i
Eskilstuna och han har varit konsult med bland annat Apoteket och
landstingsförbundet som kunder. Han inspirerades att arbeta med hälso- och
sjukvård när han utbildade sig till ekonom i Lund. Hans professor Erik Rehnman
hade ett intresse för så kallade komplexa organisationer, som till exempel
sjukhus och universitet.

Lars Rejes första anställning var i Helsingborg där han
medverkade till att driftstarta sjukhus. Och sedan dess har det varit
organisation av sjukvård för hela slanten. Under ett par år på 90-talet var hans närmaste kollega en
viss Stefan Carlsson, numera Apotekets vd. De två var affärsområdesansvariga på
Sprikonsult/Sencia.
? Jag har inte gjort någon hemlighet av det, säger Lars
Reje.

Det låter som en jävsituation att du är före detta kollega
med Apotekets vd?

? Nej, det tycker jag inte eftersom det var så länge sen.
Sverige är ett litet land och har man som jag arbetat med hälso- och sjukvård
sen 1972 har man haft kontakt med väldigt många personer.

Vad säger du om den kritik som kom initialt mot att Apoteket
gynnades av direktiven för utredningen?

? Jag var inte inkopplad då. Jag fick direktiven färdiga och
har accepterat dem.

Lars Reje säger att han försöker träffa många intressenter,
även sådana som inte ingår i utredningen.
? Jag ska ha ett informellt rundabordssamtal om
tillgänglighet med bland annat representanter för Glesbygdsverket och ett annat
informellt möte om djur och läkemedel.

Dessutom träffar han förstås alla berörda myndigheter.
? Idag var jag i Uppsala hos Läkemedelsverket och imorgon
har jag möte med Socialstyrelsen.

Lars Reje har svårt att beskriva en typisk arbetsdag.
? En dag är jag på sekretariatet och planerar med min stab,
en annan dag stämmer jag av med statssekreteraren som är min uppdragsgivare, en
tredje dag går till att svara på e-post.

Han fortsätter att räkna upp en mängd exempel på vad
arbetsdagarna går till. Han berättar också att han har varit i olika länder och
studerat hur apoteksmarknaden ser ut i dessa. Han har bland annat besökt Kanada
och Norge.

I Norge sägs servicen ha blivit bättre sen marknaden
omreglerades, men nu dominerar tre stora kedjor försäljningen av läkemedel. Hur
ser du på det?

? Ja, det stämmer. I Norge är det få apotek som inte tillhör
de stora kedjorna. Mitt ideal är en marknad med både små och stora aktörer.

Enligt planen ska privata aktörer ha slagit upp portarna i
Sverige redan 2009. Blir det möjligt för ett litet privat apotek att konkurrera
med statliga jätten Apoteket som har ett väl inarbetat varumärke och lång
erfarenhet av att sälja läkemedel?

? Jag ser två alternativ. Antingen att Apoteket i allt
väsentligt är orubbat vid tiden för omregleringen. I sådana fall kommer jag att
föreslå övergångsregler som hindrar Apoteket från att ytterligare stärka sin
ställning. Ett annat alternativ är att Apoteket avyttrar ett antal, säg 300,
apotek och att en del av dessa reserveras för egenföretagare. Den här frågan
ingår egentligen inte i mitt uppdrag men jag tänker ändå presentera
reflektioner kring de två alternativen.
? Vi måste också bestämma hur de uppgifter av nationellt
intresse som Apoteket hanterar ska skötas i framtiden. Jag tänker till exempel
på informationsdatabaser och högkostnadsdatabasen. Dessa måste göras
tillgängliga på lika villkor för nya apotek så att de inte utgör
konkurrenshinder.

Och hur ska små apotek kunna konkurrera med stora
internationella kedjor?

? Det ska vara en låg barriär med så få etableringshinder
som möjligt för att öppna apotek.

Vilken är den viktigaste anledningen till att avskaffa
monopolet?

? För mig är det ganska naturligt med pluralism på ett sånt
här område. Det är också den vanligt förekommande modellen inom OECD-sfären.
? Dessutom har det visat sig att det är betydligt fler
apotek per invånare i länder som tillåter konkurrens. Och det medför ökad
tillgänglighet och bättre service.

Lars Reje har nu lagt sitt första delbetänkande. Nu blickar
han framåt mot december då huvudbetänkandet ska presenteras. Myndigheterna,
läkemedelsindustrin, yrkesföreträdare, detaljhandeln och så vidare vill alla
vara med och påverka. Och Lars Reje är inställd på att lyssna.
? Att lyssna brukar alltid höja kvalitén. Men till syvende
och sist är det jag som lägger förslagen.