Annons

Många receptkunder upplever problem vid utbyte

Omkring 40 procent av receptkunderna på svenska apotek rapporterar någon
form av problem i samband med generiskt utbyte. Sämre effekt och
felmedicinering var bland de vanligast förekommande enligt en ny studie.

25 mar 2011, kl 12:33
1

Studien har haft som mål att ta redan på hur svenska apotekskunder upplever systemet med generiskt utbyte fem år efter att det infördes 2002. Bakom den ligger forskare från bland annat Läkemedelsverket, Linneuniversitetet, Apoteket AB och Vårdapoteket.

Undersökningen bygger på intervjuer med 2688 receptkunder över 18 år som hämtat ut någon av drygt 2690 utvalda läkemedel. Uppgifterna hämtades vid 58 apotek runt om i landet. Resultaten, som nyligen publicerats i en artikel i Journal of Pharmaceutical Health Services Research, visar att omkring 60 procent av de tillfrågade inte upplevt några svårigheter i samband med att deras läkemedel bytts ut.

Övriga 40 procent rapporterade att de upplevt minst ett problem. Den vanligaste oron i samband med generiskt utbyte var att biverkningsprofilen skulle vara en annan än för det läkemedel man haft innan. Två på listan kom oro för att effekten inte var lika bra följt av tveksamheter om vilket av läkemedlen man skulle ta och problem med förpackning och/eller dosering. Omkring sju procent uppgav att de felmedicinerat till följd av att det förskrivna läkemedlet bytts ut.

35 procent av deltagarna uppgav att utbytet lett till positiva konsekvenser. Bland dessa fanns att läkemedlet var biligare än det som stod på receptet. I sin slutsats skriver författarna att även om siffran för de som felmedicinerat, sju procent, inte tycks ha ändrats över tid om man jämför med andra studier, så motsvarar det omkring 200 000 individer i Sverige vilket gör att problemet bör tas på allvar.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. En första förutsättning är att lm är med i läkemedelsförsäkringen annars är det oacceptabelt med ett utbyte.