Mer pengar för att utvärdera omregleringen

Statskontoret, Konsumentverket och Tillväxtanalys har sedan
tidigare i uppdrag av regeringen att följa upp omregleringen av
apoteksmarknaden. Nu får den sistnämnda ytterligare 1,5 miljoner kronor
för arbetet.

25 mar 2011, kl 13:04
0

Det är myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, som nu fått ytterligare 1,5 miljoner kronor för att följa prisutvecklingen av läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden.

Myndigheten har haft uppdraget sedan 2008 och med de nya pengarna ska de bygga upp en databas som ska göra det lättare att följa prisutvecklingen specifikt på generiska receptbelagda läkemedel. I myndighetens uppdrag ingår också att följa upp omregleringen ur ett geografiskt tillgänglighetsperspektiv.